• THS.VŨ CẨM VÂN
 • ThS.VŨ CẨM VÂN
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  Khám chuyên khoa: Tâm Lý
  ×
 • BS CKI.PHẠM THỊ THANH VÂN
 • BS CKI.PHẠM THỊ THANH VÂN
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Nhi - Tiêm ngừa
  ×
 • TS BS.NGUYỄN QUỐC VINH
 • TS BS.NGUYỄN QUỐC VINH
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật
  ×
 • THS BS.NGUYỄN TẤN BẢO ÂN
 • ThS BS.NGUYỄN TẤN BẢO ÂN
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Tạo hình - Thẩm mỹ
  ×
 • BS.BĂNG ÁI VIÊN
 • BS.BĂNG ÁI VIÊN
  Năm sinh: 1982
  Chuyên khoa: Lão khoa
  Học hàm, học vị: Bác sĩ
  Email: aivienb@ump.edu.vn
  Khám chuyên khoa: Nội trú
  CHỨC VỤ
  • Cán bộ giảng Bộ Môn Lão Khoa, Đại Học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2010-nay : Cán bộ giảng Bộ môn Lão khoa, ĐHYDTPHCM;
  • - Bác sĩ điều trị khoa Tim Mạch Can Thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy;
  • - Bác sĩ siêu âm tim, phòng Siêu Âm Tim, Bệnh Viện ĐHYD TPHCM;
  • 2014 - nay : - Bác sĩ phòng khám Lão khoa, Bệnh Viện ĐHYD TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Năm 2000 - 2006 : Bác sĩ đa khoa Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Y Tế
  • Năm 2006 - 2009 : Bác sĩ Nội Trú, chuyên ngành Lão khoa, trường Đại Học Y Dược, TPHCM
  • Năm 2011 - 2012 : DFMS Gériatrie, faculté de Médecine HENRI WAREMBOURG, l'Université Lille 2
  • 9/2018 -> nay : đang học Chuyên khoa II, chuyên ngành Lão khoa, trường Đại Học Y Dược, TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Lão khoa TPHCM
  • Hội viên Hội Tim Mạch Việt Nam
  • Hội viên Hội Nội Tiết TPHCM
  • Hội viên Hội Siêu Âm Tim TPHCM
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • Hội Chứng Lão Hóa, Nhà Xuất Bản Y Học 2014
  ×
 • THS BS.TRẦN ĐĂNG KHOA (1)
 • ThS BS.TRẦN ĐĂNG KHOA (1)
  Năm sinh: 1986
  Chuyên khoa: Truyền nhiễm
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: khoa.td1@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Viêm gan
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2014 - nay: Bộ môn Nhiễm Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM
  • 2. 2015 - nay: Phòng khám Gan - Truyền nhiễm Bệnh viện Quận 2
  • 3. 2017 - nay: Phòng khám viêm gan Bệnh viện Đại học Y Dược
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2004 - 2010: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Cần Thơ
  • 2. 2011 - 2014: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Truyền Nhiễm Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • 1. Hội viên Hội Truyền Nhiễm Việt Nam
  • 2. Hội Gan Mật Việt Nam
  • 3. Hội Gan Mật TPHCM
  • 4. Hội Khoa học - Tiêu hóa TPHCM
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 1. Hiệu quả của kháng sinh trong điều trị viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát trên bệnh nhân người lớn xơ gan - Tạp chí Y Học TP Hồ Chí Minh, Phụ bản của Số 1, trang 426 - 431, 2015.
  • 2. Lựa chọn kháng sinh trong điều trị viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát trên bệnh nhân người lớn xơ gan - Tạp chí Y Học TP Hồ Chí Minh, Phụ bản của Số 1, trang 432 - 437, 2015.
  ×
 • BS CKI.BÙI CAO MỸ ÁI
 • BS CKI.BÙI CAO MỸ ÁI
  Năm sinh: 1980
  Chuyên khoa: Nội Tim mạch
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Email: ai.bcm@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tim mạch
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2005 - 2010: BV Gia Định, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trưng Vương
  • 2. 2011 - nay: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1999 - 2005: Bác sĩ đa khoa tại Đại họcY Phạm Ngọc Thạch
  • 2. 2005 - 2008: Bác sĩ nội trú Nội Tổng Quát tại Đại học Y Dược TPHCM
  ×
 • CN.ĐẶNG KHÁNH AN
 • CN.ĐẶNG KHÁNH AN
  Học hàm, học vị: Cử nhân
  Khám chuyên khoa: Tâm Lý
  ×
 • PGS TS BS.PHẠM LÊ AN
 • PGS TS BS.PHẠM LÊ AN
  Năm sinh: 1963
  Chuyên khoa: Y học gia đình - Nhi
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Email: an.pl@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Y học gia đình, PK Quốc tế (Tổng quát)
  CHỨC VỤ
  • 1. Phụ trách phòng khám Y học gia đình.
  • 2. Tham gia khám phòng khám Quốc tế.
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1990 - nay: Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2004 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1980 - 1986 : Bác sĩ tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 1986 - 1990: Thạc sĩ (hệ nội trú) tại Trường Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 2000 - 2001: Fellow of Family Medicine/ Faculty Development University of California Irvine USA
  • 4. 1999 - 2005: Tiến sĩ Nhi Khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 5. 2009 - nay: Phó Giáo Sư Nhi Khoa Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Phó Chủ tịch Hội Bác sĩ Gia đình Việt Nam
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • 1. Bài giảng Nhi Khoa, 1997. NXB Đà nẳng, trang 11 - 52;
  • 2.Bài giảng Nhi cơ sở, 1998.NXB Đà nẳng trang 7 - 32; trang 346 - 363
  • 3. Phụ nữ và sức khoẻ. NXB TP Hồ Chí Minh năm 1996, trang 35 - 39, trang 141 - 142
  • 4. Nhi khoa, 2004. NXB Đà nẳng. Trang 28 - 81; trang 358 - 376;trang 389 - 419.
  • 5. Chăm sóc hộ sinh, 2005. Nhà xuất bản Y học, trang 12 - 26, trang 114 - 120.
  • 6. Y học gia đình tập 1,2 2009. Nhà xuất bản Y học
  • 7. Y học gia đình tập 1,2 2012.Nhà xuất bản Y học
  • 8 Chăm sóc thảm họa. Nhà xuất bản Y học 2009
  • 9. Vai trò của Y học gia đình trong cải thiện các hệ thống y tế NXB Đại học Huế 2016
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 55. Huynh Giao, Bui Quang Vinh, Phạm Le An, tỷ lệ tiêm ngừa viêm gan B và nhận thức về viêm gan B của sinh viên , Y học TPHCM Vol. 20 – phụ bản 1 – 2016: tr 189 – 193
  • 56. Minh Van Hoang, An Le Pham, Lien kim thi Ha, Chanh Trung Le, Quang Minh Nguyen, Phung Kim Thi Ngo; Case report: Hutchinson - Gilford progeria syndrome associate with epulis human papilloma virus lesion J AM ACAD DERMATOL May 2016 Vol 74 Isue5 PAB47
  • 57. Nguyễn Thu Tịnh, Phạm Lê An, Phan Hữu Nguyệt Diễm, giá trị của các chỉ số khí máu tĩnh mạch (pH,HCO3 - và SBE) trong đánh giá tình trạng thăng bằng kiềm – toan
ở trẻ sơ sinh suy hô hấp tại khoa hồi sức sơ sinh; Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ bản Tập 21 * Số 2 * 2017: tr 166 - 175
  • 58. Nguyễn Thu Tịnh, Phạm Lê An, Phan Hữu Nguyệt Diễm; Giá trị của phân áp CO2 máu tĩnh mạch (PvVO2) trong đánh giá tình trạng thông khí phổi ở trẻ sơ sinh suy hô hấp tại khoa hồi sức sơ sinh; Y Học TP. Hồ Chí Minh * PB Tập 21 * Số 3 * 2017 tr 169 – 177
  • 59. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Phạm Lê An, Phạm Thị Minh Hồng, Vũ Huy Trụ (2017), “Nguyên nhân của dậy thì sớm trung ương”, Tạp chí Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, Tập 21, số 3, pp. 158 - 166. 

  • 60. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Phạm Lê An, Phạm Thị Minh Hồng, Vũ Huy Trụ (2017), “Giá trị của LH, FSH và tỉ số LH/FSH nền trong chẩn đoán dậy thì sớm trung ương”, Tạp chí Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, Tập 21, số 3, pp. 166 - 175. 

  • 61. Job F M van Boven, Pham Le An, Bruce J Kirenga, Niels H Chavannes; Electric scooters: batteries in the battle against ambient air pollution?; www.thelancet.com/planetary - health Vol 1 August 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S2542 - 5196(17)30079 - 7
  • 62. Vinh Nhu Nguyen, Quynh Nhat Nguyen, Pham Le An,
Niels H Chavannes, Implementation of GINA guidelines in asthma management by primary care physicians in Vietnam; International Journal of General Medicine 2017:10 347–355
  • 63. Job F.M. van Boven, Evelyn A. Brakema , Simon Walusimbi , Marilena Anastasaki , Aizhamal Tabyshova, Luan Nguyen, Christos Lionis, Ioanna Tsiligianni, Bruce J. Kirenga, Pham L. An, Talant Sooronbaev, Maarten J. Postma, Niels H. Chavannes; Health economic burden of asthma/COPD in Uganda, Vietnam, Kyrgyzstan and Greece: FRESH AIR results; European Respiratory Journal 2017 50: OA2911; DOI: 10.1183/1393003.congress - 2017.OA2911
  • 64. Evelyn Brakema, Rianne van der KleijCharlotte Poot, Liza Cragg, Sian Williams Mattijs Numans, Mathilda Crone, Ria Reis, Bruce Kirenga, Christos Lionis, Talant Sooronbaev, Niels Chavannes, Pham Le An, Beliefs and behaviours towards chronic lung disease - a mixed - method FRESH AIR study European Respiratory Journal 2017 50 : PA3891 DOI: 10.1183/1393003.congress - 2017.PA3891
  • 64. Evelyn Brakema, Rianne van der KleijCharlotte Poot, Liza Cragg, Sian Williams Mattijs Numans, Mathilda Crone, Ria Reis, Bruce Kirenga, Christos Lionis, Talant Sooronbaev, Niels Chavannes, Pham Le An, Beliefs and behaviours towards chronic lung disease - a mixed - method FRESH AIR study European Respiratory Journal 2017 50 : PA3891 DOI: 10.1183/1393003.congress - 2017.PA3891
  • 65. Pham Duong Uyen Binh, Pham Le An, Tran Diep Tuan, Jimmie Leppink; Content validity of a professionalism OSCE developed in family medicine training University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city Vietnam; MedPharmRes, 2018, 2 pp 6 - 11
  • 66. Pham Duong Uyen Binh, Pham Le An, Tran Diep Tuan, Jimmie Leppink; Inter - raters reliability of a professionalism OSCE developed in family medicine training University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city Vietnam; MedPharmRes, 2018, 2 pp 20 - 24
  • 67. Tran Thao Tuyet Tam, Pham Le An; Rối loạn sắt và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân đến khám PK Y học gia đìnhBệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 22 - No 2 - 2018: 167 – 172
  • 68. Huynh Giao, Bui Quang Vinh, Dang Thi Bich Hop, Pham Le An, Tran Van Khanh; Tỷ lệ trẻ có kháng thể sau tiêm ngừa viêm gan siêu vi B; Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 22 - Supplement of No 1 - 20
  BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI
  • 35. Lien kim thi Ha, An Le Pham, Minh Van Hoang, Phuong Hoai Lam, Case report: GAPO syndrome, J AM ACAD DERMATOL Feb 2011 P2021 AB88
  • 44. Lu CY, Santosham M; APECI members (Pham Le An…), Survey of national immunization programs and vaccine coverage rates in Asia Pacific countries. Vaccine. 2012 Mar 16;30(13):2250 - 5. doi: 10. 1016/j. Vaccine.2011.10.070. Epub 2011 Nov 7
  • 51. Vo Thanh Nhan , Claudio Violato , Pham Le An & Tanya N. Beran (2014) Cross - Cultural Construct Validity Study of Professionalism of Vietnamese Medical Students, Teaching and Learning in Medicine: An International Journal, 26:1,72 - 80, DOI: 10.1080/10401334.2013.85733356.
  • 56. Minh Van Hoang, An Le Pham, Lien kim thi Ha, Chanh Trung Le, Quang Minh Nguyen, Phung Kim Thi Ngo; Case report: Hutchinson - Gilford progeria syndrome associate with epulis human papilloma virus lesion J AM ACAD DERMATOL May 2016 Vol 74 Isue5 PAB47
  • 61. Job F M van Boven, Pham Le An, Bruce J Kirenga, Niels H Chavannes; Electric scooters: batteries in the battle against ambient air pollution?; www.thelancet.com/planetary - health Vol 1 August 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S2542 - 5196(17)30079 - 7
  • 62. Vinh Nhu Nguyen, Quynh Nhat Nguyen, Pham Le An,
Niels H Chavannes, Implementation of GINA guidelines in asthma management by primary care physicians in Vietnam; International Journal of General Medicine 2017:10 347–355
  • 63. Job F.M. van Boven, Evelyn A. Brakema , Simon Walusimbi , Marilena Anastasaki , Aizhamal Tabyshova, Luan Nguyen, Christos Lionis, Ioanna Tsiligianni, Bruce J. Kirenga, Pham L. An, Talant Sooronbaev, Maarten J. Postma, Niels H. Chavannes; Health economic burden of asthma/COPD in Uganda, Vietnam, Kyrgyzstan and Greece: FRESH AIR results; European Respiratory Journal 2017 50: OA2911; DOI: 10.1183/1393003.congress - 2017.OA2911
  • 64. Evelyn Brakema, Rianne van der KleijCharlotte Poot, Liza Cragg, Sian Williams Mattijs Numans, Mathilda Crone, Ria Reis, Bruce Kirenga, Christos Lionis, Talant Sooronbaev, Niels Chavannes, Pham Le An, Beliefs and behaviours towards chronic lung disease - a mixed - method FRESH AIR study European Respiratory Journal 2017 50 : PA3891 DOI: 10.1183/1393003.congress - 2017.PA3891
  GIẢNG DẠY NƯỚC NGOÀI
  • 1. Pham Le An, Global health and impact on training Familymedicine Vietnam, 10/2007 WONCA Asian Pacific HoChiminh city Vietnam
  • 2. Pham Le An Balancing global demands and local needs: Effects on Education and Health Human Resources: 10/2008: ICHS in UP Mannila Philippine
  • 3. Pham Le An Balancing global demands and local needs: Effects on Education and Health Human Resources: 10/2008: ICHS in UP Mannila Philippine Outcome based education.
  • 4. Pham Le An 6/2009 WONCA ASIAN PACIFIC HONGKONG: Building the bridge of global demands and local needs: its effect on education and health human resources in Vietnamese Family physician training
  • 5. Pham Le An 2009 WORLD I.T FORUM 4th in National Convention Center Hanoi, Speaker 8/2009 Development of Electronic Medical Record in Family Medicine in Center for training FM HCM city Vietnam based on Open Sources Software
  • 6. Pham Le An, Nguyen Nhu Vinh COPD and spirometry in scarce resources. 2010 ICPRG Toronto Canada (Plenary section)
  • 7. Pham Le An 11/2011 Jakarta Indonesia THE 2nd ASEAN REGIONAL PRIMARY CARE CONFERENCE & EXHIBITION. Integrate the issue of global health in FM curriculum: promising solution for improving the quality of Primary care in Hochiminh city, Vietnam
  • 8. Jeffrey F Markuns, Pham Le An, Stephen Cummings, From Idea to Reality: the case of Family Medicine in Vietnam, AAFP Family Medicine Global Health Workshop Minesota 2012 USA (plenary session)
  • 9. Jeffrey F Markuns, Pham Le An, Stephen Cummings The More the Merrier: Developing multinational collaborations, AAFP Family Medicine Global Health Workshop Minesota 2012 USA
  • 10. Pham Le An 10/2012 Manila Philippine The 3nd ASEAN REGIONAL PRIMARY CARE CONFERENCE & EXHIBITION. Building the bridge of Family care and Universal care: How to prepare Vietnamese Family physician to be a gatekeeping ( plenary section)
  • 11. Pham Le An, Nguyen Nhu Vinh, Niels Chavanes, Role of E mentoring for improving Family Physician’s performace in COPD and Asthma in primary care, Plenary Section of IPCRG Amsterdam 2016
  • 12. Pham Le An, Nguyen Nhu Vinh, Niels Chavanes, E health – M Health for teaching in primary care in Ho Chi Minh city, Plenary Section of IPCRG Amsterdam 2016
  • 13. Pham Le An, Nguyen Nhu Vinh, Jeffs Markuns 12/2016 WONCA world 21th Rio de Janero Brazil Development of Family Medicine through successful international partnerships around the world.
  • 14. Pham Le An; Delivery of Primary Health Care In Vietnam; WONCA Asia Pacific Regional Conference , Pattaya, Thailand November 1st - 4th, 2017
  • 15. Nguyen Nhat quynh, Nguyen Nhu Vinh, Pham Le An, Jim Stout; FRESHAIR WP 5.1: SPIROMETRY – SPIRO - SMART IMPACT ON COPD CARE IN REMOTE AREA VIETNAM; IPCRG 9TH PORTO 2018
  ×
 • THS BS.LÊ THỤY MINH AN
 • ThS BS.LÊ THỤY MINH AN
  Năm sinh: 1985
  Chuyên khoa: Thần kinh
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: an.ltm@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Thần kinh
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2013 - nay: Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2003 - 2009: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2010 - 2013: Thạc sĩ - Bác sĩ nội trú - Bác sĩ chuyên khoa I chuyên khoa Thần kinh tại Đại học Y Dược TPHCM
  ×
 • THS BS.PHAN HUỲNH AN
 • ThS BS.PHAN HUỲNH AN
  Năm sinh: 1985
  Chuyên khoa: Phẫu Thuật Hàm Mặt- Răng Hàm mặt
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: an.ph@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2011 - nay: Giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TPHCM.
  • 2. 2014 - nay: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2003 - 2009: Học Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 2. 2010 - 2013: Học Bác sĩ nội trú chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 3. 2018 - nay: Học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược TPHCM.
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ TPHCM.
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • 1. Đặc điểm lâm sàng và Xquang của bướu nguyên bào men.
  • 2. Liên quan giữa chân răng khôn và ống răng dưới - Đối chiếu trên phim toàn cảnh và phim Conebeam CT.
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • Liên quan giữa chân răng khôn và ống răng dưới - Đối chiếu trên phim toàn cảnh và phim Conebeam CT - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh 2018.
  ×
 • TS BS.ĐÀO THỊ THANH AN
 • TS BS.ĐÀO THỊ THANH AN
  Năm sinh: 1984
  Chuyên khoa: Nhi - Huyết học
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Bác sĩ
  Email: an.dtt@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Nhi - Tiêm ngừa
  CHỨC VỤ
  • Giảng viên Bộ môn Nhi - Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2008 - 2009: Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 2. 2009 - 2011: Bệnh viện Nhi Đồng 1
  • 3. 2012 - 2016: Đại học Kanazawa - Nhật Bản
  • 4. 2016 - 2018: Bệnh viện Nhi Đồng 2
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2002 - 2008: Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2009 - 2011: Bác sĩ Nội trú Nhi khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 2012 - 2016: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản
  • 4. 2016 - 2018: Giảng viên Bộ môn Nhi Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • 1. Hội viên Hội Nhi khoa TPHCM
  • 2. Hội viên Hội dị ứng, hen suyễn, miễn dịch lâm sàng Châu Á thái Bình Dương
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • Nhi khoa những điều cần biết. Nhà xuất bản Thanh Niên, 2014
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • Tổn thương tim mạch trên bệnh nhân thalassemia thể nặng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2011- Tạp chí Y học 2011
  BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI
  • 1. The Repeated Administration of Resveratrol Has Measurable Effects on Circulating T-Cell Subsets in Humans. Oxidative medicine and cellular longevity 2017(1):1-10
  • 2. Cyclosporine restores hematopoietic function by compensating for decreased Tregs in patients with pure red cell aplasia and acquired aplastic anemia, Annals of Hematolog, Volume 95, Issue5, Pages 771-781
  • 3. Stilbene derivatives from melinjo extract have antioxidant and immune modulatory effects in healthy individuals, Integrative Molecular Medicine, Volume2, Issue 6, Pages 405-413
  • 4. Paraptosis Cell Death Induction by the Thiamine Analog Benfotiamine in Leukemia Cells, PLOS ONE, Volume 10, Issue 4, e0120709
  • 5. Resveratrol selectively induces apoptosis in malignant cells with the JAK2V617F mutation by inhibiting the JAK2 pathway, Molecular Nutrition & Food Research Volume 59, Issue11, Pages 2143-2154
  • 6. Risk factors for early fatal outcomes among children with hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH): a single-institution case-series in Vietnam, Pediatr Hematol Oncol, Volume 31, Issue 3, Pages 271-81
  ×
 • THS BS.LÊ THỊ KIM AN
 • ThS BS.LÊ THỊ KIM AN
  Năm sinh: 1985
  Chuyên khoa: Nội Cơ xương khớp
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: an.ltk@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2015 - nay: Khoa Nội Cơ - Xương - Khớp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2010 - 2013: Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược TPHCM, Chuyên ngành: Nội.
  • 2. 2015 - 2017: Thạc sĩ y khoa tại Đại học Y Dược TPHCM, Chuyên ngành: Nội.
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 1. Lê Thị Kim An, Trần Kim Trang. Loãng xương ở bệnh nhân có bệnh khớp tự miễn. Tạp chí Y học TPHCM, phụ bản Tập 22 chuyên đề Nội khoa. Số 2. 2018: 314 - 320.
  • 2. Lê Thị Kim An, Trần Kim Trang. Tình trạng loãng xương và nguy cơ gãy xương trên bệnh nhân xơ cứng bì. Tạp chí Nội khoa Việt Nam. Số đặc biệt. 2018: 171 - 175.
  ×
 • BS CKI.VŨ LỆ ANH
 • BS CKI.VŨ LỆ ANH
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Nội thận
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2008 đến nay: Giảng viên Bộ môn Nội Đại học Y dược TPHCM
                         Công tác tại Khoa Thận Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 2010 đến nay: Bác sĩ điều trị Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y dược TPHCM
  • 2008: Tốt nghiệp Chuyên khoa Cấp 1 (nội trú) tại Đại học Y dược TPHCM
  ×
 • BS.NGUYỄN NGỌC LAN ANH
 • BS.NGUYỄN NGỌC LAN ANH
  Học hàm, học vị: Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Nội thận
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2012: Cán bộ giảng ĐH Y dược TPHCM
  • 2012 – 2014: BV Chợ Rẫy
  • 2014 đến nay: BV Nhân dân Gia Định
                         Công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược cơ sở 1
                         Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Nội thận
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2002 - 2008: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược TPHCM
  • 2008 – 2011: BS Nội trú Nội tổng quát BV Đại học Y dược TPHCM
  ×
 • BS CKII.NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
 • BS CKII.NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 2
  Khám chuyên khoa: Phổi
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1983: Cán Bộ Giảng, bộ môn Lao Trường Đại Học Y Dược TP, Hồ Chí Minh
  • 1994 - nay: Tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Phổi, Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP, Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1982: Tốt nghiệp ĐHYD Khoa Lao – Bệnh Phổi
  • 1993: Bác sĩ CKI Khoa Lao – Bệnh Phổi
  • 2006: Bác sĩ CKII Khoa Lao – Bệnh Phổi
  ×
 • THS BS.ĐỖ HỒNG ANH
 • ThS BS.ĐỖ HỒNG ANH
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Tổng quát
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2005 - nay: BV Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1993: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
  • 2002: Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa chuyên ngành Hồi sức cấp cứu Đại học Y Hà Nội
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Hồi sức cấp cứu Việt Nam
  ×
 • BS CKII.TRẦN THỊ VÂN ANH
 • BS CKII.TRẦN THỊ VÂN ANH
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 2
  Khám chuyên khoa: Vú
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2000 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1978: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 1988: Tốt nghiệp chuyên khoa I tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 1996: Tốt nghiệp chuyên khoa II tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Giải phẫu bệnh Việt Nam
  • Hội viên Hội Giải phẫu bệnh TP HCM
  • Hội viên Hội Sản phụ khoa TP HCM
  ×
 • THS BS.NGUYỄN THỊ MAI ANH
 • ThS BS.NGUYỄN THỊ MAI ANH
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Tổng quát
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2003 – 2010: Bệnh viện Nhân dân 115
  • 2011 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
  • 2009: Tốt nghiệp cao học Lao và bệnh phổi
  ×
 • THS BS.NGUYỄN THỊ MAI ANH
 • ThS BS.NGUYỄN THỊ MAI ANH
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Nhi - Tiêm ngừa
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2011 - 2012: luân khoa bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 2012 - 2013: luân khoa bệnh viện Nhi đồng 1
  • 2013 - 3/2015: công tác tại khoa Sốt Xuất Huyết – Huyết học bệnh viện Nhi Đồng 1
  • 2013 đến nay: Cán bộ giảng bộ môn Nhi, Đại học Y Dược
  • 3/2015 đến nay: khoa Ung Bướu Huyết Học – Bệnh viện Nhi Đồng 2
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2004 - 2010: bác sỹ đa khoa Đại Học Y Dược TPHCM
  • 2011 - 2014: bác sỹ nội trú bộ môn Nhi Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội Nhi khoa Việt Nam; Hội thiếu máu tan huyết bẩm sinh Việt Nam
  • Hội Ung Thư Nhi Việt Nam
  ×
 • PGS TS BS.CUNG THỊ TUYẾT ANH
 • PGS TS BS.CUNG THỊ TUYẾT ANH
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Ung Bướu
  ×
Scroll To Top