• THS BS.HUỲNH QUỐC BẢO
 • ThS BS.HUỲNH QUỐC BẢO
  Năm sinh: 1986
  Chuyên khoa: Ngoại Thần kinh
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: bao.hq@umc.edu.vn
  Khám chuyên khoa: Ngoại Thần kinh, Đau mạn tính
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2010 - 2014: Bệnh viện Chợ Rẫy.
  • 2. 2014 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2004 - 2010: Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược TPHCM.
  • 2. 2010 - 2014: Bác sĩ nội trú Đại học Y Dược TPHCM.
  ×
 • BS CKII.NGUYỄN QUỐC BẢO
 • BS CKII.NGUYỄN QUỐC BẢO
  Năm sinh: 1982
  Chuyên khoa: Ung thư
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 2
  Email: bao.nq@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Ung Bướu
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ phòng khám Ung Bướu (phòng khám 70)
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2007 – nay: Bệnh viện Ung bướu TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2000 - 2006: Bác sĩ Đa khoa tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM
  HỘI VIÊN
  •   Hội viên Hội Ung thư TPHCM
  ×
 • THS BS.DIỆP THỊ THANH BÌNH
 • ThS BS.DIỆP THỊ THANH BÌNH
  Năm sinh: 1954
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: binh.dtt@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Nội tiết
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1979 – 2010: Nguyên Cán bộ giảng – Bộ môn Nội và Nội tiết và Phó chủ nhiệm bộ môn Nội tiết
  • 2. 2004 – 2017: Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 2017 – nay: Bác sĩ hợp đồng vụ việc tại Phòng khám Nội tiết, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. Chuyên khoa I Nội Tổng Quát 1987
  • 2. Thạc sĩ Nội khoa 1997
  ×
 • THS BS.PHẠM HÒA BÌNH
 • ThS BS.PHẠM HÒA BÌNH
  Năm sinh: 1980
  Chuyên khoa: Lão khoa
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: binh.ph@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Lão khoa
  CHỨC VỤ
  • Phó Trưởng ban HCTC khoa Y
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2008 - nay: Bộ môn Lão khoa - Khoa Y
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1998 - 2004: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 2. 2004 - 2008: Bác sĩ nội trú Lão khoa tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 3. 2009 - 2010: Thạc sĩ Nội khoa (Lão khao) tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 4. 2017 - nay: Nghiên cứu sinh Nội Tim mạch tại Đại học Y Dược TPHCM.
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Lão khoa và Hội Tim mạch TPHCM.
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • 1. Bệnh học người cao tuổi tập 1, NXB Y học 2012.
  • 2. Bệnh mạch vành ở người cao tuổi, NXB Y học 2013.
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • Hơn 20 công trình đăng trên Tạp chí Y học TPHCM.
  ×
 • PGS TS BS.NGÔ THANH BÌNH
 • PGS TS BS.NGÔ THANH BÌNH
  Năm sinh: 1972
  Chuyên khoa: Lao - Bệnh phổi
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Email: binh.nt2@umc.edu.vn
  Khám chuyên khoa: Phổi
  CHỨC VỤ
  • - Giảng viên cao cấp Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM
  • - Bác sĩ điều trị chuyên ngành Lao và Bệnh phổi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Phòng khám Phổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược.
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 01/1998 – 05/2002:
  • - Bác sĩ nội trú bệnh viện, Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM
  • - BS điều trị tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
  • 2. 05/2002 – 12/2005:
  • - Giảng viên Bộ môn lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM.
  • - Bác sĩ điều trị tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Phòng khám Phổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược.
  • - Bác sĩ khám chữa bệnh tại phòng khám Phổi, Bệnh viện Đại học Y Dượcchính thức vào tháng 1/2004.
  • 3. 01/2006 đến 9/2013:
  • - Giảng viên Bộ môn lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM.
  • - Bác sĩ điều trị tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  • - Bác sĩ khám chữa bệnh tại phòng khám Phổi, Bệnh viện Đại học Y Dược
  • 4. 09/2013 đến 04/2014:
  • - Giảng viên Bộ môn lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM.
  • - Bác sĩ điều trị Phòng khám Phổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược.
  • - Phụ trách điều hành khoa nội Hô Hấp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
  • 5. 05/2014 - nay:
  • - Giảng viên Bộ môn lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM.
  • - Bác sĩ điều trị tạiPhòng khám Phổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. Từ 01/1998 đến 05/2002:
  • - Bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành Lao và Bệnh phổi , Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM
  • - Tham gia Khóa Huấn luyện Nghiên cứu khoa học.
  • 2. 05/2002 – 12/2005:
  • - Tham gia Khóa Huấn luyện Nghiên cứu khoa học.
  • - Tham gia Khóa Tập huấn chuyên đề Chăm Sóc Hô Hấp
  • - Tham gia học và đã hoàn tất Cao học (hệ chuyển đổi) 3. 3. 2004 – 2005
  • - Chuyên ngành Lao và Bệnh phổi và đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Y học vào ngày 4. 08/11/2005.
  • - Tham gia học Ngoại ngữ Anh văn, Trình độ C và chương trình TOEFL.
  • 4. Từ 01/2006 đến 9/2013:
  • - Phụ trách Giáo vụ Sau đại học và nghiên cứu khoa học của Bộ môn
  • - Tham gia học và đã hoàn tất Chương trình Nghiên cứu sinh 2007 – 2010 chuyên ngành Lao và Bệnh phổi và đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Y học vào ngày 05/10/2010 và được công nhận và cấp bằng Tiến sĩ Y học theo quyết định số 347/QĐ-Đại học Y Dược-SĐH ngày 04/05/2011 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM.
  • - Tham gia Khóa Huấn luyện Kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị bệnh Lao, HIV, và Sốt rét.
  • - Tham gia Khóa Tập huấn Thực hành Lâm Sàng Tốt.
  • - Tham gia Khóa đào tạo Liên thông đại học về chuyên đề “Quản lý điều trị nhiễm HIV và Viêm gan siêu vi B và C”.
  • - Tham gia nhiều khóa học tu nghiệp ngắn hạn tại nước ngoài về Lao và bệnh Phổi do Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ (ATS) và Liên đoán chống Lao và bệnh phổi quốc tế (IUATL) tổ chức
  • 5. Từ 09/2013 đến 04/2014:
  • - Tham gia khóa học An ninh – Quốc phòng
  • Từ 05/2014 - nay:
  • - Giáo vụ Sau đại học phụ trách Nghiên cứu sinh và Bác sĩ nội trú bệnh viện và nghiên cứu khoa học của Bộ môn
  • - Được Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận “Đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Y học năm 2014” theo Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN vào ngày 21/1/2015 (số bằng 2947/PGS) và được Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. HCM bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2015 ngành Y học/chuyên ngành Lao và Bệnh phổi theo Quyết định số 658/QĐ-Đại học Y Dược-TC-HC ngày 23/3/2015.
  • - Tham gia Khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường Đại học, Cao đẳng.
  • - Được Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên Cao cấp (hạng I) theo quyết định số 3340/QĐ-BNV, ngày 31/8/2016.
  HỘI VIÊN
  • - Hội viên của Liên đoàn chống Lao và Bệnh phổi quốc tế (IUATLD)
  • - Hội viên của Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ (ATS)
  • - Hội viên của Hiệp hội Hô hấp Châu Âu (ERS)
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • 1. Cấp trường:
  • - Đánh giá tổn thương X-quang phổi trên bệnh nhân lao và HIV. Nghiệm thu 2003. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Đánh giá tình trạng hút thuốc lá thụ động ở bệnh nhân nữ. Nghiệm thu 2009. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Khảo sát nồng độ oestrogen bệnh nhân nữ lao phổi. Nghiệm thu 2009. Đồng tác giả. Đã nghiệm thu.
  • - Ứng dụng tiêu chuẩn PORT trong chỉ định nhập viện viêm phổi. Nghiệm thu 2010. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Hiệu quả của thông khí hai mức áp lực dương không xâm lấn trong điều trị suy hô hấp cấp. Nghiệm thu 2011. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Ứng dụng liệu pháp xuống thang kháng sinh trong điều trị viêm phổi bệnh viện. Nghiệm thu 2011. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Giá trị của sinh thiết màng phổi mù bằng kim Castelain trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi do lao và do ung thư. Nghiệm thu 2011. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Khảo sát tình trạng hút thuốc lá ở bệnh nhân nam mắc lao phổi. Nghiệm thu 2012. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Đánh giá viêm gan và dị ứng do thuốc kháng lao ở bệnh nhân lao/HIV. Nghiệm thu 2012. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Đặc điểm vi khuẩn học ở bệnh nhân nhập viện vì đợt kịch phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại Bệnh viện Củ Chi. Nghiệm thu 2012. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến tử vong ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Nghiệm thu 2012. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Đánh giá hiệu quả điều trị lao phổi đa kháng thuốc theo kết quả kháng sinh đồ đa kháng. Nghiệm thu 2013. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • - Đánh giá một số yếu tố liên quan đến dị ứng da do thuốc lao ở bệnh nhân điều trị lao mới và hướng xử trí. Nghiệm thu 2013. Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu.
  • 2. Cấp Bộ:
  • - Bệnh bụi phổi do bột talc (talcosis) ở công nhân sản xuất sản phẩm từ cao su. Nghiệm thu 2001. Cộng tác viên nghiên cứu. Đã nghiệm thu.
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • 1. Bệnh học Lao – Phổi (Tập II: Bệnh học Lao) (Chương trình Sau đại học). Nhà xuất bản Đà nẵng. 1999.
  • 2. Bệnh học Lao - Phổi (Lý thuyết và Thực hành, dành cho sinh viên Y5 và Chuyên tu). Nhà xuất bản Đà nẵng. 2000
  • 3. Bệnh học Lao – Phổi (Tập III: Bệnh học phổi) (Chương trình Sau đại học). Nhà xuất bản Đà nẵng – Lưu hành nội bộ. 2001.
  • 4. Bệnh học Lao – Phổi (Tập IV: Nội soi phế quản) (Chương trình Sau đại học). Nhà xuất bản Đà nẵng – Lưu hành nội bộ. 2001.
  • 5. Một số thủ thuật trong lao và bệnh phổi (Chương trình Sau đại học). Nhà xuất bản Y học. 2006.
  • 6. Cơ bản về phổi học. (Chương trình Sau đại học). Nhà xuất bản Y học. 2008.
  • 7. Các Giáo trình Bệnh học Lao (dành cho học viên Sau đại học về chứng chỉ hỗ trợ chuyên khoa lao - hệ nội khoa). Lưu hành nội bộ. Từ năm 2001 đến nay(có bổ sung, sửa chữa sau mỗi lần tái bản).
  • 8. Bệnh học Lao (Đào tạo Bác sĩ Đa khoa). Nhà xuất bản Y học. 2015.
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 1. CÁC BÀI TỔNG QUAN:
  • - Ngô Thanh Bình, Phạm Long Trung (2005), “Tràn khí màng phổi tự phát: chẩn đoán – phân loại mức độ – điều trị”, Tạp chí Y học TPHCM, tập 9, (1), tr.5-11.
  • - Ngô Thanh Bình (2007), “Ứng dụng đặt ống dẫn lưu màng phổi trong điều trị các bệnh lý màng phổi”, Tạp chí Y học TPHCM, tập 11, (2), tr.63-69.
  • - Ngô Thanh Bình (2009), “Phân tích đặc tính dính màng phổi trong chẩn đoán nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi”, Tạp chí Y học TPHCM, tập 13, (1), tr. 1-4.
  • - Ngô Thanh Bình (2010), “Viêm phổi mắc phải cộng đồng: Chẩn đoán – Xác định yếu tố nguy cơ – Đánh giá mức độ nặng”, Tạp chí Y học TPHCM, tập 14, (4), tr. 193-199.
  • - Ngô Thanh Bình (2011), “Sự tác động giữa bệnh lao và đái tháo đường: một thách thức mới cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 28 tại Đại học Y Dược TPHCM 14/01/2011, Chuyên đề nội khoa, Tạp chí Y học TPHCM, tập 15, (1), tr.65-70.
  • - Ngô Thanh Bình, Phạm Long Trung (2011), “Những quan điểm mới trong điều trị lao kháng thuốc”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 28 tại Đại học Y Dược TPHCM 14/01/2011, Chuyên đề nội khoa, Tạp chí Y học TPHCM, tập 15, (1), tr.71-76.
  • - Ngô Thanh Bình, Hứa Thị Ngọc Hà (2011), “Cơ chế tác dụng làm dày dính màng phổi bằng bột talc”, Tạp chí Y học TPHCM, tập 15, (2), tr.63-70.
  • - Ngô Thanh Bình (2012), “Những tiến bộ mới trong sinh bệnh học, miễn dịch học và di truyền học của bệnh lao”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 29 tại Đại học Y Dược TPHCM 06/01/2011, Chuyên đề nội khoa, Tạp chí Y học TPHCM, tập 16, (1), tr.6-15.
  • - Ngô Thanh Bình (2012), “Những tác động của hút thuốc lá đến bệnh lao phổi”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 29 tại Đại học Y Dược TPHCM 06/01/2011, Chuyên đề nội khoa, Tạp chí Y học TPHCM, tập 16, (1), tr.16-26.
  • - Ngô Thanh Bình (2013), “Cập nhật nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị ho ra máu”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 30 tại Đại học Y Dược TPHCM 11/01/2013, Chuyên đề Nội khoa I, Tạp chí Y học TPHCM, tập 17, (1), tr.12-25.
  • 2. CÁC CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO:
  • - Ngô Thanh Bình, Phạm Long Trung (2005), “Làm dày dịch màng phổi bằng bột talc trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát tái phát”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 22, tại Đại học Y Dược TPHCM 31/03/2005, Chuyên đề Nội khoa, Tạp chí Y học TPHCM, tập 9, (1), tr.231-238.
  • - Ngô Thanh Bình (2006), “Tác động của viêm gan siêu vi B và/hoặc C đến điều trị lao trên bệnh nhân lao và HIV/AIDS”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 23 tại Đại học Y Dược TPHCM 06/01/2006, Chuyên đề Nội khoa, Tạp chí Y học TPHCM, tập 10, (1), tr.190-197.
  • - Ngô Thanh Bình (2007), “Vai trò của sinh thiết màng phổi mù trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 24 tại Đại học Y Dược TPHCM 12/01/2007, Chuyên đề Nội khoa, Tạp chí Y học TPHCM, tập 11, (1), tr.227-234.
  • - Ngô Thanh Bình (2008), “Hiệu quả làm dính màng phổi bằng talc qua ống dẫn lưu trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát biến chứng”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 25 tại Đại học Y Dược TPHCM 11/01/2008, Chuyên đề Nội khoa, Tạp chí Y học TPHCM, tập 12, (1), tr.52-59.
  • - Ngô Thanh Bình (2010), “Ứng dụng tiêu chuẩn PORT trong chỉ định nhập viện viêm phổi mắc phải cộng đồng”, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 27 tại Đại học Y Dược TPHCM 15/01/2010, Chuyên đề Nội khoa, Tạp chí Y học TPHCM, tập 14, (1), tr.513-520.
  • - Ngô Thanh Bình (2013), “Khảo sát tình trạng hút thuốc lá ở bệnh nhân nam mắc lao phổi”, Tạp chí Y học TPHCM, tập 17, (1), tr.44-51.
  BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI
  • 1. Ngô Thanh Bình (2007), “The influences of hepatitis B and/or C viruses to anti-tuberculosis therapy in patients coinfected tuberculosis and HIV/AIDS”, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 1st Asia Pacific Region (IUATLD-APR) Conference 2007, 2nd – 5th August 2007, Kuala Lumpur, Malaysia, p.71.
  • 2. Ngô Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Hải (2007), “A case of tuberculous scleroconjunctivitis and pulmonary tuberculosis in a HIV/AIDS patient”, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 1st Asia Pacific Region (IUATLD-APR) Conference 2007, 2nd – 5th August 2007, Kuala Lumpur, Malaysia, p.102.
  • 3. Ngô Thanh Bình (2007), “Yield of percutaneous needle lung drainage aspiration in treating lung abscesses and abscessed bronchial sacs”, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 1st Asia Pacific Region (IUATLD-APR) Conference 2007, 2nd – 5th August 2007, Kuala Lumpur, Malaysia, p.116.
  • 4. Ngô Thanh Bình (2007), “Role of blind percutaneous pleural biopsies in the diagnosis of pleural effusions”, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 1st Asia Pacific Region (IUATLD-APR) Conference 2007, 2nd – 5th August 2007, Kuala Lumpur, Malaysia, p.116.
  • 5. Ngô Thanh Bình (2009), “Evaluation of second-hand smoke on women patients”. The 40th World Conference on Lung Health of International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 3rd – 7th December 2009, Cancun, Mexico. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 13(12), p.S322.
  • 6. Ngô Thanh Bình (2010), “Application of pleurodesis by talc through chest drainage tube in the treatment of complicated spontaneous pneumothorax”. American Thoracic Society (ATS) International Conference, 14th – 19th May 2010, New Orleans, Louisiana, USA, Am. J. Respir. Crit. Care Med., 181, A4333.
  • 7. Ngô Thanh Bình (2010), “The effect of bilevel non-invasive positive airway pressure ventilation in the treatment of acute respiratory failure”. The 41th World Conference on Lung Health of International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 11rd – 15th November 2010, Berlin, Germany. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Volume 14, number 11(2), p.S70.
  • 8. Ngô Thanh Bình, Nguyễn Thị Mai Anh (2011), “Applying the antibiotic de-escalation therapy in the treatment of hospital-acquired pneumonia”. The 42th World Conference on Lung Health of International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 26th – 30th October 2010, Lille, France. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Volume 15, number 11(3), p.S92.
  ×
 • PGS TS BS.VÕ HIẾU BÌNH
 • PGS TS BS.VÕ HIẾU BÌNH
  Năm sinh: 1957
  Chuyên khoa: Tai Mũi Họng
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Email: binh. Vh@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tai mũi họng
  CHỨC VỤ
  • Giảng viên cao cấp
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1984 - 2019: Giảng viên Tai Mũi Họng Đại học Y Dược
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1976 - 1984: Bác sĩ Đa khoa(có 2 năm bộ đội)
  • 2. 1983- 1987: Bác sĩ nội trú Tai Mũi Họng
  • 3. 1989-1994: Nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ
  • 4. 2003: Phó giáo sư
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Tai Mũi Họng toàn quốc và TPHCM
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • Cấp thành phố:
  • 1. Hình dạng và kích thước thanh khí phế quản người Việt Nam trưởng thành.
  • 2. Diễn tiến lỗ thông mũi xoang và hố sàng trong FESS.
  • 3. Nghiên cứu tế bào Haller.
  • 4. Giải phẫu bệnh tuyến Weber.
  • 5. Đối chiếu lâm sàng GPB của hạch di căn ung thư thanh quản.
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • 1. Sách bài giảng Tai Mũi Họng
  • 2. Sách tập tranh bài giảng Tai Mũi Họng
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • Cấp thành phố:
  • 6. Hình dạng và kích thước thanh khí phế quản người Việt Nam trưởng thành.
  • 7. Diễn tiến lỗ thông mũi xoang và hố sàng trong FESS.
  • 8. Nghiên cứu tế bào Haller.
  • 9. Giải phẫu bệnh tuyến Weber.
  • 10. Đối chiếu lâm sàng GPB của hạch di căn ung thư thanh quản
  ×
 • THS BS.HUỲNH THANH BÌNH
 • ThS BS.HUỲNH THANH BÌNH
  Năm sinh: 1962
  Chuyên khoa: Nội tổng quát
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: binh.ht@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Viêm gan
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1994 - 1999: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
  • 2. 2004 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 1986 - 2017: Khoa Y Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1980 - 1986: Bác sĩ sơ bộ chuyên khoa Nội Tổng Quát tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 1998 - 2000: Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Gan Mật TPHCM
  ×
 • THS BS.PHẠM THANH BÌNH
 • ThS BS.PHẠM THANH BÌNH
  Năm sinh: 1988
  Chuyên khoa: Ngoại Thần kinh
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: binh.pt@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Đau mạn tính
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2013 - 2016: Bác sĩ Nội trú Ngoại thần kinh Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2016 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2006 - 2012: Bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội
  • 2. 2013 - 2016: Bác sĩ nội trú Ngoại thần kinh Đại học Y Dược TPHCM
  ×
 • PGS TS BS.TRƯƠNG QUANG BÌNH
 • PGS TS BS.TRƯƠNG QUANG BÌNH
  Năm sinh: 1962
  Chuyên khoa: Nội tổng quát
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Email: binh.tq@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tim mạch
  CHỨC VỤ
  • Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • Giám đốc Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • Chủ tịch Hội tim mạch học can thiệp Việt Nam
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1990: Bộ Môn Nội – Đại học Y Dược TPHCM - Giảng viên
  • 2. 2004: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Kiêm nhiệm Trưởng khoa Nội Tim mạch (Hết nhiệm kỳ)
  • 3. 2010: Bộ Môn Nội – Đại học Y Dược TPHCM - Phó trưởng Bộ Môn Nội Tổng Quát – Đại học Y Dược TPHCM (Hết nhiệm kỳ)
  • 4. 2012 : Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Giám đốc trung tâm tim mạch (hiện tại)
  • 5. 2013: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (hiện tại)
  • 6. 2017 : Hội tim mạch học can thiệp Việt Nam - Chủ tịch Hội tim mạch học can thiệp Việt Nam (hiện tại)
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. Đại học:
  • - Hệ đào tạo: Tập trung, chính qui
  • - Nơi đào tạo: Đại học Y Dược TPHCM
  • - Ngành học: Bác sỹ y khoa
  • - Nước đào tạo: Việt Nam - Năm tốt nghiệp: 1986
  • - Bằng đại học 2: Cử nhân Anh văn - Năm tốt nghiệp: 1998
  • 2. Sau đại học
  • - Thạc sĩ chuyên ngành: Nội khoa - Năm cấp bằng: 1998. Nơi đào tạo: Đại học Y Dược TPHCM
  • - Tiến sĩ chuyên ngành: Nội khoa tim mạch - Năm cấp bằng: 2002. Nơi đào tạo: Đại học Y Dược TPHCM.
  • - Tên luận án: “Nghiên cứu các rối loạn lipid, lipoprotein ở bệnh nhân bệnh động mạch vành”
  • - Năm 2007: Phó Giáo sư
  • - Năm 2010: Thầy thuốc ưu tú
  HỘI VIÊN
  • Chủ tịch Hội tim mạch học can thiệp Việt Nam (hiện tại)
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • 1. Khảo sát nong van hai lá bằng bóng Inoue tại Bệnh viện Chợ Rẫy 2000-2001 Cơ sở Chủ nhiệm
  • 2. Khảo sát biến chứng mạch máu tại chỗ của thủ thuật chụp và can thiệp động mạch vành 2003-2004 Cơ sở Chủ nhiệm
  • 3. Đánh giá tình trạng tim mạch của bệnh nhân phải trải qua phẫu thuật ngoài tim 2006-2007 Cơ sở Chủ nhiệm
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • Tên sách: Bệnh động mạch vành trong thực hành lâm sàng
  • Tác giả: viết chung, nhiều tác giả. Chủ biên: GS TS Đặng Vạn Phước
  • Nhà xuất bản: NXB Y Học
  • Năm: 2006
  • Tên sách: Tăng huyết áp trong thực hành lâm sàng
  • Tác giả: viết chung, nhiều tác giả. Chủ biên: GS TS Đặng Vạn Phước
  • Nhà xuất bản: NXB Y Học
  • Năm: 2008
  • Tên sách: Suy tim trong thực hành lâm sàng
  • Tác giả: Đặng Vạn Phước, Châu Ngọc Hoa, Trương Quang Bình
  • Nhà xuất bản: NXB Y Học
  • Năm: 2014
  • Tên sách: Rối loại lipid máu trong thực hành lâm sàng
  • Tác giả: Trương Quang Bình
  • Nhà xuất bản: NXB Y Học
  • Năm: 2018
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • Trên 80 bài viết, công trình
  • Một số bài viết tiêu biểu:
  • 1. Lipid, Lipoprotein và Bệnh mạch vành
  • Năm:1998 Tập:2 Số:4 Trang:191
  • 2. Chẩn ðoán viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn
  • Năm:1999 Tập:3 Số:1 Trang:41260
  • 3. Nghiên cứu trường hợp bệnh - chứng: apo a-i, apo b của bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Năm:2002 Tập:6 Số:4 Trang:186
  • 4. Biến đổi apo a-i, apo b trên bệnh nhân bệnh động mạch vành có mức HDL, LDL bình thường
  • Năm:2003 Tập:7 Số:1 Chuyên đề: Trang:14
  • 5. Khảo sát tình trạng tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh động mạch vành có hội chứng chuyển hóa
  • Năm:2006 Tập:10 Số:2 Trang:105
  • 6. Kết quả can thiệp động mạch vành qua da tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong 2 năm (2004 - 2006)
  • Năm: 2007 Tập:11 Số: 1 Chuyên đề: Nội Khoa Trang:104
  • 7. Khảo sát microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2
  • Năm: 2010 Tập:14 Số: 1 Chuyên đề: Nội Khoa Trang: 1
  • 8. Ca lâm sàng: Sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân có bệnh lý tim mạch
  • Năm:2016 Tập:20 Số:2 Chuyên đề:Hội nghị Khoa học kỹ thuật Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Trang: 409
  • 9. Mối liên quan giữa bệnh võng mạc đái tháo đường và sự hiện diện bệnh động mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường type 2
  • Năm: 2017 Tập: 21 Số: 2 Chuyên đề: Nội khoa Trang:19
  • 10. Hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ cung cấp suất ăn của khoa dinh dưỡng tại một bệnh viện trường đại học tại TPHCM năm 2017
  • Năm: 2018 Tập: 22 Số: 1 Chuyên đề: Bà mẹ và Trẻ em Trang: 44
  • 11. Tình hình điều trị hội chứng động mạch vành cấp không st chênh lên tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • Năm: 2018 Tập: 22 Số:1 Chuyên đề:Nội khoa 1 Trang: 35
  • 12. Hiệu quả và an toàn của đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới trong phòng ngừa thuyên tắc phổi
  • Năm: 2018 Tập:22 Số: 2 Chuyên đề:Nội khoa 2 Trang: 231
  ×
 • THS BS.ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
 • ThS BS.ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
  Năm sinh: 1980
  Chuyên khoa: Ngoại Thần kinh
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: can.ddt@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Ngoại Thần kinh
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2005 - 2011: Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 2. 2009 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 2011 - nay: Bệnh viện Nhi Đồng 2
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1998 - 2004: Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2005 - 2009: Bác sĩ nội trú Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 2009 - 2011: Thạc sĩ y khoa Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội PTTK Việt Nam
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • 1.Phẫu thuật thần kinh 2017
  • 2. Ngoại nhi lâm sàng 2018
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 1. Phẫu thuật nội soi u vùng tuyến tùng, Tạp chí Y học TPHCM 2008
  • 2. Phẫu thuật dị tật sọ mặt, Tạp chí Y học TPHCM, 2010
  ×
 • PGS TS BS.ĐỖ ĐÌNH CÔNG
 • PGS TS BS.ĐỖ ĐÌNH CÔNG
  Năm sinh: 1955
  Chuyên khoa: Ngoại tổng quát
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Email: cong.dd@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật, U gan
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1982 - nay: Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 1997 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1974 - 1980: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 1995 - 1997: Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 1999 - 2001: Tiến sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • 1. Hội viên, Ủy viên BCH Hội Phẫu thuật Nội soi và Nội soi Việt Nam
  • 2. Hội viên, Ủy viên BCH Hội Phẫu thuật Ngoại khoa Việt Nam
  • 3. Hội viên Hội Phẫu thuật Tiêu hóa TPHCM
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • 1. Cấp nhà nước :
  • - Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chẩn đoán và điều trị sớm bệnh sỏi mật - nghiệm thu 2006
  • - Đồng Chủ nhiệm đề tài nhánh : Vai trò của CT scan, MRI trong chẩn đoán sỏi mật. Đã nghiệm thu
  • 2. Cấp thành phố:
  • - Vai trò của MRI trong chẩn đoán sỏi trong gan – Tham gia. Đồng tác giả. Đã nghiệm thu.
  • - Đánh giá hiệu quả của cắt gan và RFA trong điều trị carcinôm tế bào gan – Tham gia. Đồng tác giả. Đã nghiệm thu.
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • 1. Ngoại khoa cơ sở, Triệu chứng học ngoại khoa. Nhà xuất bản Y học 2001
  • 2. Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa. Nhà xuất bản Y học 2001, 2013
  • 3. Điều trị học Ngoại khoa Tiêu hóa. Nhà xuất bản Y học 2001
  • 4. Hậu môn, Trực tràng học Nhà xuất bản Y học 2002
  • 5. Sỏi đường mật. Nhà xuất bản Y học 2011
  • 6. Căn bản về tiểu phẫu. Nhà xuất bản Thanh niên 2016
  • 7. Ngoại khoa ống tiêu hóa. Nhà xuất bản Thanh niên 2016
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 30. Mô tả biến đổi giải phẫu đường mật bằng cộng hưởng từ đường mật: Ứng dụng trong phẫu thuật gan mật - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2006
  • 31. Chẩn đoán sỏi và hẹp đường mật trong gan bằng cộng hưởng từ - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2006
  • 32. Nhận xét ban đầu của chụp dạ dày trong chẩn đoán thủng ổ loét dạ dày tá tràng - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2007
  • 33. Vai trò của siêu âm ba chiều trong chẩn đoán rò hậu môn phức tạp - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2007
  • 34. Kết quả sớm điều trị phẫu thuật bệnh rò hậu môn - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2007
  • 35. Nguyên nhân thất bại của điều trị phẫu thuật bệnh rò hậu môn - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2007
  • 36. Kết quả của phương pháp đặt lưới thành bụng trong điều trị thoát vị thành bụng sau mổ - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2008
  • 37. So sánh hiệu quả phương pháp tê tại chỗ và tê tủy sống trong phẫu thuật thoát vị bẹn - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2008
  • 38. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư đường mật - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2008
  • 39. BIẾN CHỨNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT LƯỚI POLYPROPYLENE TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ THÀNH BỤNG - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2009
  • 40. Các yếu tố ảnh hưởng đến chẩn đoán muộn ung thư trực tràng - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2009
  • 41. Kết quả phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn dưới gây tê tủy sống và gây mê - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2010
  • 42. KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP KHÔNG CẮT VÀ CẮT MẢNH GHÉP CHO THỪNG TINH CHUI QUA TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2010
  • 43. Vai trò của mở thông hồi tràng trong phẫu thuật cắt đoạn đại trực tràng - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2010
  • 44. Kết quả điều trị carcinom tế bào nhẫn dạ dày - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2011
  • 45. Phẫu thuật nội soi điều trị GIST dạ dày: kết quả sớm - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2011
  • 46. Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng: kết quả 3 năm - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2011
  • 47. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG SÀN CHẬU TRÊN BỆNH NHÂN NỮ RỐI LOẠN TỐNG PHÂN TUỔI TỪ 30 - 60 - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2011
  • 48. KHẢO SÁT KẾT QUẢ CỦA CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN 49VÙNG BỤNG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN UNG THƯ DẠ DÀY - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2012
  • 49. TẦN SUẤT TĂNG ÁP LỰC KHOANG BỤNG Ở NHỮNG BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ NẶNG - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2013
  • 50. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA TĂNG ÁP LỰC KHOANG BỤNG Ở BỆNH NHÂN NẶNG - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2013
  • 51. Nghiên cứu phân lập và nuôi cấy tế bào ung thư gan từ khối u ung thư gan - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2013
  • 52. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN ĐAU BỤNG CẤP VÙNG HỐ CHẬU PHẢI - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2013
  • 53. GIÁ TRỊ CỦA X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT CHÍNH NGOÀI GAN - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2013
  • 54. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA KỸ THUẬT KHÂU TREO XOẮN ỐC (TAGARIELLO) TRONG ĐIỀU TRỊ TRĨ NỘI ĐỘ III - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2015
  • 55. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2016
  • 56. VAI TRÒ NẠO HẠCH CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2016
  • 57. KẾT QUẢ SỚM CÁC PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ NANG GIẢ TỤY - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2016
  • 58. GIÁ TRỊ CỦA X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh – 2016
  BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI
  • Doxorubicin and 5 - fluorouracil resistant hepatic cancer cells 3 demonstrate stem - like properties. (2013) Vu NB, Nguyen TT, Tran LC, Do CD, Nguyen BH, Phan NK, Pham PV. Cytotechnology. Aug;65(4):491 - 503.
  ×
 • THS BS.VŨ BÁ CƯƠNG
 • ThS BS.VŨ BÁ CƯƠNG
  Năm sinh: 1964
  Chuyên khoa: Ngoại Chấn thương chỉnh hình
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: cuong. Vb@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Xương khớp
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2002: Cán bộ giảng Bộ môn Chấn thương chỉnh hình Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2005 - nay: Tham gia khám chỉnh hình tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1.1984 - 1990: Bác sĩ đa khoa Đại học Y khoa Hà Nội
  • 2.1991 - 2001: Thạc sĩ Bộ môn Ngoại Đại học Y khoa Hà Nội
  • 3.2002 - nay: Thạc sĩ Bộ môn Chấn thương chỉnh hình Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội chấn thương chỉnh hình TPHCM, Việt Nam
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • Cấp thành phố: Tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối
  ×
 • GS TS BS.LÊ VĂN CƯỜNG
 • GS TS BS.LÊ VĂN CƯỜNG
  Năm sinh: 1954
  Chuyên khoa: Giải Phẫu (tiến sĩ ) , Ngoại Khoa tổng quát ( Thạc sĩ Ngoại tổng quát, CK1 Ngoại Tiêu hóa )
  Học hàm, học vị: Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Email: cuong.lv@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật
  CHỨC VỤ
  • Giảng viên cao cấp Bộ môn Giải phẫu Đại học Y Dược
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1980 - đến nay : Giảng viên, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm (2009 - 2015), Giảng viên cao cấp Bộ môn Giải phẫu Đại học Y Dược.
  • 2. 2004 - 2015: Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Đại học Y Dược.
  • 3. 1982 - nay: Làm việc tại Khoa Gan Mật Tụy tại Bệnh viện Bình Dân.
  • 4. 1988 - 2017: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • 5. 1991 - nay: Tham gia khám bệnh tại Phòng khám Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1973 - 1979: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 2. 1987 - 1991: Tiến sĩ Giải phẫu tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 3. 1989 - 1991: Chuyên khoa cấp 1 Ngoại Tổng Quát tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 4. 1994 - 1997: Thạc sĩ Ngoại khoa tại Đại học Y Dược TPHCM.
  HỘI VIÊN
  • 1. Ủy viên Ban chấp hành Hội Hình thái học Việt Nam.
  • 2. Hội viên Hội Tiêu hóa.
  • 3. Hội viên Hội Ngoại khoa.
  • 4. Hội viên Hội Gan Mật.
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • 1. Cấp nhà nước:
  • - Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chẩn đoán và điều trị sớm bệnh sỏi mật - nghiệm thu 2006 - Chủ nhiệm đề tài nhánh (Thành phần hóa học của sỏi mật).
  • 2. Đề tài cấp bộ:
  • - Nghiên cứu thành phần hóa học của sỏi thận, sỏi mật và các yếu tố liên quan - nghiệm thu năm 1999 - Chủ nhiệm đề tài.
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • 1. Chủ biên: 5 bộ sách Giải phẫu.
  • 2. Đồng chủ biên 4 bộ sách Bài giảng Ngoại khoa.
  • 3. Tham gia biên soạn 6 bộ sách Giải phẫu và 5 bộ sách Ngoại khoa.
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • Đã có 85 bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học.
  BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI
  • Etude comparative des lithiases biliaires Francaises et Vietnamienes par spectrometrie infrarouge (1998). Maillard Daudon ,Nguyen Quý Đạo , Le van Cuong . Jouree d automne de la francaise d endoscopie digestive Acta Endoscoppica Vol 28, No 5.
  ×
 • BS CKI.TRIỆU QUỐC CƯỜNG
 • BS CKI.TRIỆU QUỐC CƯỜNG
  Năm sinh: 1968
  Chuyên khoa: Chuẩn đoán hình ảnh
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Email: cuong.ttq@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Hình ảnh học can thiệp
  ×
 • BS CKI.TRẦN CAO CƯỜNG
 • BS CKI.TRẦN CAO CƯỜNG
  Năm sinh: 1984
  Chuyên khoa: Nội tổng quát
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Email: cuong.tc4@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tim mạch
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2011 - 2013: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • 2. 2013 - 2018: Bệnh viện Chợ Rẫy khoa Nội Tim mạch
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2002 - 2008: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2008 - 2011: Bác sĩ nội trú tại trường tại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Tim Mạch Châu Âu
  ×
 • THS BS.LÂM THẢO CƯỜNG
 • ThS BS.LÂM THẢO CƯỜNG
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Lồng ngực - Mạch máu
  ×
 • THS BS.TRẦN ĐẠI CƯỜNG
 • ThS BS.TRẦN ĐẠI CƯỜNG
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Tim mạch
  ×
 • BS CKII.TRẦN CÔNG CHÁNH
 • BS CKII.TRẦN CÔNG CHÁNH
  Năm sinh: 1951
  Chuyên khoa: Phẫu thuật hàm mặt - Răng hàm mặt
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 2
  Email: chanh.tc@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1995 - 2011: Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2012 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1995 - 2011: Phẫu thuật viêm Hàm Mặt, Giảng viên Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2012 - nay: Bác sĩ chuyên khoa II tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Răng Hàm Mặt TPHCM
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • Cấp Trường:
  • 1. Áp dụng oxy cao áp trong điều trị một số bệnh lý Hàm Mặt
  • 2. Cập nhật chẩn đoán và xử trí gãy mũi - ổ mắt - sàng
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • Giáo trình Chấn thương Hàm Mặt
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • Nang sừng do răng
  ×
 • PGS TS BS.PHẠM NGỌC CHẤT
 • PGS TS BS.PHẠM NGỌC CHẤT
  Năm sinh: 1961
  Chuyên khoa: Tai Mũi Họng
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Email: chat.pn@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tai mũi họng
  CHỨC VỤ
  • Phó trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1979 - 1985: Sinh viên Y Đại học Y Dược Tp HCM
  • 2. 1986 - 1990: Bác sĩ nội trú - Cán bộ giảng bộ môn Tai Mũi Họng Đại học Y Dược Tp HCM
  • 3. 1991 - 1994: Tốt nghiệp Cao Học Đại học Y Dược Tp HCM
  • 4. 1995 - 1998: Công tác tại bệnh viện Nhi Đồng 1 Tp HCM
  • 5. 1999 - 2004: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa Đại học Y Dược Tp HCM
  • 6. 2004 - 2008: Công tác tại bệnh viện Nhi Đồng 1 Tp HCM
  • 7. 2009: Nhận học hàm Phó Giáo Sư. Là Phó trưởng bộ môn Tai Mũi Họng Đại học Y Dược Tp HCM
  • 8. 2009 - Nay: Công tác tai BV Tai Mũi Họng Tp HCM và Bệnh viện Trưng Vương. Là Phó trưởng bộ môn Tai Mũi Họng Đại học Y Dược Tp HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1979 - 1985: Sinh viên Y Đại học Y Dược Tp HCM
  • 2. 1986 - 1990: Đại học Y Dược Tp HCM, Bác sĩ nội trú - Cán bộ giảng bộ môn Tai Mũi Họng
  • 3. 1991 - 1994: Đại học Y Dược Tp HCM, Tốt nghiệp Cao Học
  • 4. 1999 - 2004: Đại học Y Dược Tp HCM, Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa
  • 5. 2009: Đại học Y Dược Tp HCM, Nhận học hàm Phó Giáo Sư.
  • Là Phó trưởng bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược Tp HCM
  HỘI VIÊN
  • 1. Ban chấp hành Hội Tai Mũi Họng TP HCM và các tỉnh phía Nam
  • 2. Ban chấp hành hội Thính học
  • 3. Ban chấp hành hội Tai Mũi Họng Nhi.
  ×
 • TS BS.HUỲNH HỒNG CHÂU
 • TS BS.HUỲNH HỒNG CHÂU
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Ngoại Thần kinh
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1983 – 1986: Nội trú ngoại thần kinh BV Chợ rẫy
  • 1987: Giảng viên Bộ môn Ngoại thần kinh Đại học Y Dược TPHCM
  • Hiện nay: Trưởng phân khoa Ngoại thần kinh BV Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1982: Tốt nghiệp Bác sĩ Đại học Y Dược TP.HCM
  • 1983 – 1986: Nội trú Ngoại thần kinh BV Chợ rẫy
  • 1987 – nay: Giảng viên Bộ môn Ngoại thần kinh Đại học Y Dược
  • 1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuẩn hóa từ nội trú Đại học Y Dược TPHCM
  • 2002: Bằng Đại học Ngoại thần kinh Viện trường Poitier CH Pháp
  • 2012: Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Y Dược TPHCM
  • 1994 – 1995: Tu nghiệp Pháp chuyên ngành Ngoại thần kinh ( FFI)
  • 1997: Tu nghiệp Mỹ chuyên ngành nghiên cứu thực hành tốt Lâm sàng
  HỘI VIÊN
  • Hội viên NASS (North american spine society)
  • Ban chấp hành hội cột sống TP.HCM (Spine society HCM VN)
  ×
 • BS CKII.TRỊNH THỊ MINH CHÂU
 • BS CKII.TRỊNH THỊ MINH CHÂU
  Năm sinh: 1936
  Chuyên khoa: Y học hạt nhân
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 2
  Email: chau.ttm@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Y học hạt nhân
  CHỨC VỤ
  • 1. Chuyên gia Khoa Y học Hạt nhân Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. Chuyên viên cố vấn Y học Hạt nhân Bệnh viện Ung Bướu TPHCM
  • 3. Trưởng Module Y học Hạt nhân, Khoa Y, Đai học Quốc Gia TPHCM
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 01/11/1962: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa hệ chính qui, Trường Đại học Y khoa Hà Nội.
  • 2. 1963 - 1965: Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa khu Tự trị Việt Bắc, Thái Nguyên.
  • 3. 1965 - 1975: Trưởng khoa Xét nghiệm, Phó trưởng Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Bộ GTVT Hà Nội
  • 4. 1975 - 1980: Bác sĩ Khoa Sinh hoá Viện Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ Sơ Sinh, Hà Nội
  • 5. 1980 - 1982: Bộ Y tế cử đi tu nghiệp về Miễn dịch Phóng xạ và Y học Hạt nhân tại London, Vương quốc Anh, học bổng của Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO).
  • 6. 01/11/1982: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y khoa Hà Nội
  • 7. 1982 - 1990: Bác sĩ Y học Hạt nhân, Phòng Miễn dịch Phóng xạ (RIA) số 74 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Viện Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ Sơ Sinh.
  • 1. 10. 1990 - 7/1998: Trưởng khoa Y Học Hạt Nhân Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM.
  • 2. 11. 7/1998- 12/2008: Nghỉ hưu, Chuyên viên Cố vấn Y Học Hạt Nhân, BV. Chợ Rẫy, Phụ trách các Dự án Hợp tác quốc tế và Phát triển Kỹ thuật Y học hạt nhân.
  • 3. 12. 01/06/1999: Trưởng Khoa Y Học Hạt Nhân, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • 4. 13. 01/03/2009: Cố vấn Đơn vị PET/CT Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 5. 14. 9/2009 - nay: Cố vấn Khoa Y học Hạt nhân Bệnh viện Ung Bướu TPHCM
  • 6. 15. 7/2010 - nay: Trưởng Module Y học Hạt nhân, Khoa Y, Đại học Quốc Gia TP.HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa hệ chính qui tháng 11-1962 tại trường ĐHYK Hà Nội
  • 2. Thực tập sinh về Miễn dịch phóng xạ (RIA) và Y học Hạt nhân tai London. Vương quốc Anh 1980-1982
  • 3. Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2 năm 1983 tại trường ĐHYK Hà Nội.
  • 4. Thực tập sinh ngắn hạn từ 02- 05 tháng về Y học Hạt nhân tại các nước : Thụy Điển, Australia (3), Nhật, Thailand (3), Pakistan, Malaysia, Hàn Quốc (3), Trung quốc (3), Mỹ, Đức, Bỉ, Anh, Singapore (4)...
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • Nghiên cứu Khoa Học Hợp tác Quốc tế với nhiều Trung tâm YHHN thế giới
  ×
Scroll To Top