• ThS BS.Lê Thụy Minh An ThS BS.Lê Thụy Minh An
 • ThS BS.Lê Thụy Minh An
  Chuyên khoa:
     - Thần kinh
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2013 - nay: Bộ môn Thần Kinh – Đại học Y Dược Tp HCM
                    Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở 1
                    Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Thần kinh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2009: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
  • 2013: Tốt nghiệp Thạc sĩ – Chuyên khoa cấp 1 (Nội trú)
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội thần kinh Tp. Hồ Chí Minh
  • Hội viên Hội Rối loạn vận động (MDS)
  ×
 • ThS BS.Phan Huỳnh An ThS BS.Phan Huỳnh An
 • ThS BS.Phan Huỳnh An
  Chuyên khoa:
     - Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt
  ×
 • TS BS.Đào Thị Thanh An TS BS.Đào Thị Thanh An
 • TS BS.Đào Thị Thanh An
  Chuyên khoa:
     - Nhi
  ×
 • CN.Đặng Khánh An CN.Đặng Khánh An
 • CN.Đặng Khánh An
  Chuyên khoa:
     - Tâm Lý
  ×
 • ThS BS.Lê Thị Kim An ThS BS.Lê Thị Kim An
 • ThS BS.Lê Thị Kim An
  Chuyên khoa:
     - Nội Cơ Xương Khớp
  ×
 • TS BS.Nguyễn Minh Anh TS BS.Nguyễn Minh Anh
 • TS BS.Nguyễn Minh Anh
  Chuyên khoa:
     - Ngoại Thần kinh
     - Đau mạn tính
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2003 – 2006: Học sau ĐH Đại học Y Dược (Thực hành BV Chợ rẫy)
  • 2006 – 2008: Công tác tại BV Đại học Y Dược
  • 2008 – 2012: Học sau Đại học tại Đại học Y Dược (Thực hành BV Chợ rẫy)
  • 2012 – 2013: Công tác tại BV Đại học Y Dược
  • 2013 – nay: Công tác tại Đại học Y Dược (Thực hành BV Đại học Y Dược)
                     Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Thần kinh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Từ 2003 – 2006: Học sau Đại học Đại học Y Dược (Thực hành BV Chợ rẫy)
  • Từ 2008 – 2012: Học sau Đại học tại Đại học Y Dược (Thực hành BV Chợ rẫy)
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam
  ×
 • BS CKI.Vũ Lệ Anh BS CKI.Vũ Lệ Anh
 • BS CKI.Vũ Lệ Anh
  Chuyên khoa:
     - Nội thận
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2008 đến nay: Giảng viên Bộ môn Nội Đại học Y dược TPHCM
                         Công tác tại Khoa Thận Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 2010 đến nay: Bác sĩ điều trị Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y dược TPHCM
  • 2008: Tốt nghiệp Chuyên khoa Cấp 1 (nội trú) tại Đại học Y dược TPHCM
  ×
 • BS.Nguyễn Ngọc Lan Anh BS.Nguyễn Ngọc Lan Anh
 • BS.Nguyễn Ngọc Lan Anh
  Chuyên khoa:
     - Nội thận
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2012: Cán bộ giảng ĐH Y dược TPHCM
  • 2012 – 2014: BV Chợ Rẫy
  • 2014 đến nay: BV Nhân dân Gia Định
                         Công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược cơ sở 1
                         Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Nội thận
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2002 - 2008: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược TPHCM
  • 2008 – 2011: BS Nội trú Nội tổng quát BV Đại học Y dược TPHCM
  ×
 • BS CKII.Nguyễn Thị Ngọc Anh BS CKII.Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • BS CKII.Nguyễn Thị Ngọc Anh
  Chuyên khoa:
     - Phổi
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1983: Cán Bộ Giảng, bộ môn Lao Trường Đại Học Y Dược TP, Hồ Chí Minh
  • 1994 - nay: Tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Phổi, Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP, Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1982: Tốt nghiệp ĐHYD Khoa Lao – Bệnh Phổi
  • 1993: Bác sĩ CKI Khoa Lao – Bệnh Phổi
  • 2006: Bác sĩ CKII Khoa Lao – Bệnh Phổi
  ×
 • ThS BS.Chu Lan Anh ThS BS.Chu Lan Anh
 • ThS BS.Chu Lan Anh
  Chuyên khoa:
     - Tai mũi họng
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1996 – nay: Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM – bộ môn Tai Mũi Họng trường Đại học Y Dược Tp.HCM
  • 1998 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1992: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh
  • 1996: Tốt nghiệp chuyên khoa I Tai Mũi Họng(nội trú) tại trường Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh
  • 1998: Chuẩn hóa cao học Tai Mũi Họng tại trường Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội Tai Mũi Họng Việt Nam
  • Hội viên hội Tai Mũi Họng Tp.HCM
  • Hội viên hội Tai Mũi Họng - Nhi Tp.Hồ Chí Minh
  ×
 • ThS BS.Nguyễn Xuân Tuấn Anh ThS BS.Nguyễn Xuân Tuấn Anh
 • ThS BS.Nguyễn Xuân Tuấn Anh
  Chuyên khoa:
     - Tim mạch
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1985 – 1995: BV Nguyễn Tri Phương - Bộ môn Nội Đại học Y Dược TP.HCM
  • 1995 – nay: BV Chợ Rẫy - Bộ môn Nội Đại học Y Dược TP.HCM
                     Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                     Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Tim mạch
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1985: Tốt nghiệp BS Y khoa
  • 1995: Tốt nghiệp CKI
  • 1997: Thạc sĩ
  • 2012 – nay: Nghiên cứu sinh
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh
  ×
 • ThS BS.Đỗ Hồng Anh ThS BS.Đỗ Hồng Anh
 • ThS BS.Đỗ Hồng Anh
  Chuyên khoa:
     - Tổng quát
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2005 - nay: BV Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1993: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
  • 2002: Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa chuyên ngành Hồi sức cấp cứu Đại học Y Hà Nội
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Hồi sức cấp cứu Việt Nam
  ×
 • BS CKII.Trần Thị Vân Anh BS CKII.Trần Thị Vân Anh
 • BS CKII.Trần Thị Vân Anh
  Chuyên khoa:
     - Vú
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2000 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1978: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 1988: Tốt nghiệp chuyên khoa I tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 1996: Tốt nghiệp chuyên khoa II tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Giải phẫu bệnh Việt Nam
  • Hội viên Hội Giải phẫu bệnh TP HCM
  • Hội viên Hội Sản phụ khoa TP HCM
  ×
 • ThS BS.Tăng Hà Nam Anh ThS BS.Tăng Hà Nam Anh
 • ThS BS.Tăng Hà Nam Anh
  Chuyên khoa:
     - Xương khớp
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2002 - nay: Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2006 - nay: Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh
  • 2010 - nay: Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình BV Nguyễn Tri Phương
  • 2010 - nay: PGĐ Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm Đại học Y dược TP. HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2002: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Chấn Thương Chỉnh Hình tại Đại học Y dược TP. HCM
  • 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Chấn Thương Chỉnh Hình tại Đại học Paris 13- Bệnh viện Ambroise Paris Pháp
  • 2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa tại Đại học Y dược TP. HCM
  • 2014: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tai Đại học Y dược TP. HCM
  HỘI VIÊN
  • Tổng thư ký hội nội soi cơ xương khớp TP HCM
  • Phó chủ tịch hội nội soi khớp và y học thể thao Đông Nam Á
  • Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Việt Nam
  • Hội Chấn Thương Chỉnh Hình TP Hồ Chí Minh
  • Hội thay khớp TP Hồ Chí Minh
  ×
 • ThS BS.Võ Tuấn Anh ThS BS.Võ Tuấn Anh
 • ThS BS.Võ Tuấn Anh
  Chuyên khoa:
     - Ngoại tim mạch
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2013 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Mimh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2009: Tốt nghiệp Bs Đa Khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2013: Tốt nghiệp ThS ngành Ngoại Lồng ngực – Tim mạch ( hệ nội trú )
  ×
 • ThS BS.Nguyễn Thị Mai Anh ThS BS.Nguyễn Thị Mai Anh
 • ThS BS.Nguyễn Thị Mai Anh
  Chuyên khoa:
     - Tổng quát
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2003 – 2010: Bệnh viện Nhân dân 115
  • 2011 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
  • 2009: Tốt nghiệp cao học Lao và bệnh phổi
  ×
 • BS CKI.Nguyễn Từ Tuấn Anh BS CKI.Nguyễn Từ Tuấn Anh
 • BS CKI.Nguyễn Từ Tuấn Anh
  Chuyên khoa:
     - Tổng quát
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2006 – 2013: Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Tỉnh DakLak
  • 2013 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2005: Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa
  • 2013: Tốt nghiệp Bác sỹ Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu – Đại Học Y Dược TP.HCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam
  • Hội viên Hội Hồi sức Cấp cứu TP Hồ Chí Minh
  ×
 • ThS BS.Nguyễn Thị Mai Anh ThS BS.Nguyễn Thị Mai Anh
 • ThS BS.Nguyễn Thị Mai Anh
  Chuyên khoa:
     - Nhi
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2011 - 2012: luân khoa bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 2012 - 2013: luân khoa bệnh viện Nhi đồng 1
  • 2013 - 3/2015: công tác tại khoa Sốt Xuất Huyết – Huyết học bệnh viện Nhi Đồng 1
  • 2013 đến nay: Cán bộ giảng bộ môn Nhi, Đại học Y Dược
  • 3/2015 đến nay: khoa Ung Bướu Huyết Học – Bệnh viện Nhi Đồng 2
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2004 - 2010: bác sỹ đa khoa Đại Học Y Dược TPHCM
  • 2011 - 2014: bác sỹ nội trú bộ môn Nhi Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội Nhi khoa Việt Nam; Hội thiếu máu tan huyết bẩm sinh Việt Nam
  • Hội Ung Thư Nhi Việt Nam
  ×
 • PGS TS BS.Cung Thị Tuyết Anh PGS TS BS.Cung Thị Tuyết Anh
 • PGS TS BS.Cung Thị Tuyết Anh
  Chuyên khoa:
     - Ung Bướu
  ×
 • TS BS.Phạm Thị Lan Anh TS BS.Phạm Thị Lan Anh
 • TS BS.Phạm Thị Lan Anh
  Chuyên khoa:
     - Khám và Tư vấn dinh dưỡng
  ×
 • ThS BS.Nguyễn Đinh Quốc Anh ThS BS.Nguyễn Đinh Quốc Anh
 • ThS BS.Nguyễn Đinh Quốc Anh
  Chuyên khoa:
     - Tim mạch
  ×
Scroll To Top