• ThS BS.Nguyễn Thị Thu Trang ThS BS.Nguyễn Thị Thu Trang
 • ThS BS.Nguyễn Thị Thu Trang
  Chuyên khoa:
     - Ngoại tim mạch
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ 2011 - 2014: BS Nội trú bộ môn Ngoại Lồng ngực – Tim mạch , trường ĐHYD TP HCM
  • Từ 2014 - nay : Công tác tại khoa Phẫu thuật Tim mạch BV ĐHYD TP HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2004-2010: Sinh viên khoa Y – ĐHYD TPHCM
  • 2011-2015:Bác sĩ Nội trú bộ môn Ngoại Lồng ngực – Tim mạch , trường ĐHYD TP HCM
  ×
 • ThS BS.Nguyễn Mai Phương Trang ThS BS.Nguyễn Mai Phương Trang
 • ThS BS.Nguyễn Mai Phương Trang
  Chuyên khoa:
     - Tai mũi họng
  ×
 • PGS TS BS.Lâm Huyền Trân PGS TS BS.Lâm Huyền Trân
 • PGS TS BS.Lâm Huyền Trân
  Chuyên khoa:
     - Tai mũi họng
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1997 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1992: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa hạng Xuất sắc tại trường ĐHYD Tp.Hồ Chí Minh
  • 1996: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú hạng Giỏi tại trường ĐHYD Tp.Hồ Chí Minh
  • 1998: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tại trường ĐHYD Tp.Hồ Chí Minh
  • 1998 – 1999: Tu nghiệp FFI tại Pháp (Paris)
  • 2007: Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tại trường ĐHYD Tp.Hồ Chí Minh
  • 2011: Công nhận Phó giáo sư Tai Mũi Họng
  • 2013: Tu nghiệp tại Mỹ
  HỘI VIÊN
  • Ủy viên BCH hội Tai Mũi Họng Việt Nam
  • Ủy viên thường vụ BCH hội Tai Mũi Họng Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam
  • Phó chủ tịch chi hội Tai thính học Tp.Hồ Chí Minh
  ×
 • BS CKI.Võ Thị Lương Trân BS CKI.Võ Thị Lương Trân
 • BS CKI.Võ Thị Lương Trân
  Chuyên khoa:
     - Tiêu hóa - Gan mật
     - Viêm gan
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2007 – nay: giảng viên Bộ Môn Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
                     Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                     Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Tiêu hóa - Gan mật và Viêm gan
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2002: Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
  • 2002 – 2006: Nội trú Nội Tổng Quát, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2006 – 2007: Học chuyên khoa viêm gan tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội tiêu hóa Việt Nam
  • Hội viên hội gan mật TP Hồ Chí Minh
  ×
 • ThS BS.Nguyễn Trần Tố Trân ThS BS.Nguyễn Trần Tố Trân
 • ThS BS.Nguyễn Trần Tố Trân
  Chuyên khoa:
     - Lão khoa
  ×
 • PGS TS BS.Nguyễn Văn Trí PGS TS BS.Nguyễn Văn Trí
 • PGS TS BS.Nguyễn Văn Trí
  Chuyên khoa:
     - Lão khoa
     - Tim mạch
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2005 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1987: Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa tại Đai Học Y Dược TP.HCM
  • 1990: Tốt nghiệp Bác sỹ Chuyên khoa I
  • 1993: Tốt nghiệp Thạc sỹ
  • 2000: Tốt nghiệp Bác sỹ Chuyên khoa II
  • 2004: Tốt nghiệp Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Y học
  • 2009: Phong Phó Giáo Sư
  HỘI VIÊN
  • Chủ tịch Hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hội viên Hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hội viên Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam
  ×
 • PGS TS BS.Quang Văn Trí PGS TS BS.Quang Văn Trí
 • PGS TS BS.Quang Văn Trí
  Chuyên khoa:
     - Phổi
     - Y học gia đình
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1994 - nay: Tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám phổi Bệnh Viên Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1979: Tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa tại Trường Đại Y Dược TPHCM
  • 1986 – 1988: Tốt nghiệp BS CKI tại Trường Đại Y Dược TPHCM
  • 1994 – 1996: Tốt nghiệp BS CKII tại Trường Đại Y Dược TPHCM
  • 1988 – 2014: Tốt nghiệp TS. BS tại Trường Đại Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội lao và Bệnh Phổi TP Hồ Chí Minh
  ×
 • TS BS.Phan Minh Trí TS BS.Phan Minh Trí
 • TS BS.Phan Minh Trí
  Chuyên khoa:
     - Tiêu hóa - Gan mật
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2000 – Nay: Đại học Y dược TP. HCM.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1995: Tốt nghiệp bằng Y khoa.
  • 1999: Tốt nghiệp bằng Nội trú - Thạc sĩ Y khoa (Hệ Nội trú).
  • 2003 - 2004: Tu nghiệp chuyên khoa Gan mật - Phẫu thuật mạch máu tại Pháp.
  • 2009: Tiến sĩ Y khoa.
  HỘI VIÊN
  • Hội Ngoại khoa Việt Nam.
  • Hội khoa học Tiêu hóa Việt Nam.
  • Hội Gan Mật TP.HCM.
  ×
 • ThS BS.Hồng Thị Minh Trí ThS BS.Hồng Thị Minh Trí
 • ThS BS.Hồng Thị Minh Trí
  Chuyên khoa:
     - Xương khớp
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • Hiện nay:   Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                    Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Xương khớp
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2007: Tốt nghiệp Thạc Sĩ
  HỘI VIÊN
  • Hội Chấn Thương Chỉnh Hình
  • Hội Thấp khớp
  • Hội Loãng Xương
  ×
 • ThS BS.Văn Minh Trí ThS BS.Văn Minh Trí
 • ThS BS.Văn Minh Trí
  Chuyên khoa:
     - Lồng ngực - Mạch máu
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2005 – nay: Bộ môn Ngoại Lồng Ngực – Tim Mạch khoa Y – Đại học Y Dược TPHCM
                      Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                      Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Lồng ngực
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1999 – 2000: Bác sĩ Đa Khoa – Đại học Y Dược TPHCM
  • 2000 – 2004: Học nội trú chuyên ngành Ngoại Lồng Ngực – Tim Mạch Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội phẫu thuật Lồng Ngực – Tim Mạch TP.HCM
  • Hội viên hội phẫu thuật Lồng Ngực – Tim Mạch Việt Nam
  • Hội viên hội Tĩnh Mạch Học TP.HCM
  ×
 • BS CKI.Trương Thành Trí BS CKI.Trương Thành Trí
 • BS CKI.Trương Thành Trí
  Chuyên khoa:
     - Ung Bướu
  ×
 • BS CKI.Trần Minh Triết BS CKI.Trần Minh Triết
 • BS CKI.Trần Minh Triết
  Chuyên khoa:
     - Nội tiết
     - PK Quốc tế (Tổng quát)
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2011 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2007: Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Đại học y dược TP Hồ Chí Minh
  • 2010: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành nội tiết tại Đại học y dược TP Hồ Chí Minh
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội nội tiết và đái tháo đường Việt Nam
  ×
 • BS CKI.Dương Đình Triết BS CKI.Dương Đình Triết
 • BS CKI.Dương Đình Triết
  Chuyên khoa:
     - Xương khớp
     - PK Quốc tế (Chuyên khoa)
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2008 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2008: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú – CKI Chấn Thương Chỉnh Hình
  • 2011: Tốt nghiệp Hàn Quốc
  • 2012: Tốt nghiệp Cao học ( Thạc Sĩ)
  HỘI VIÊN
  • Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh
  • Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Việt Nam
  • Hội Phẫu thuật bàn tay Tp. Hồ Chí Minh
  • Hội Phẫu thuật nội soi Quốc tê
  ×
 • ThS BS.Ngô Minh Triết ThS BS.Ngô Minh Triết
 • ThS BS.Ngô Minh Triết
  Chuyên khoa:
     - Thần kinh
  ×
 • BS CKI.Trương Ngọc Diễm Trinh BS CKI.Trương Ngọc Diễm Trinh
 • BS CKI.Trương Ngọc Diễm Trinh
  Chuyên khoa:
     - Phụ khoa
     - Chẩn đoán trước sinh
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2011 – nay: tại Đại Học Y Dược TP.HCM
                      Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                      Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Sản - Phụ khoa
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2008: tốt nghiệp BS Y khoa tại Đại Học Y Dược
  • 2011: tốt nghiệp BS nội trú Đại Học Y Dược, BS Chuyên Khoa I
  ×
 • ThS BS.Lê Thị Mỹ Trinh ThS BS.Lê Thị Mỹ Trinh
 • ThS BS.Lê Thị Mỹ Trinh
  Chuyên khoa:
     - Phụ khoa
     - Chẩn đoán trước sinh
  ×
 • PGS TS BS.Vũ Huy Trụ PGS TS BS.Vũ Huy Trụ
 • PGS TS BS.Vũ Huy Trụ
  Chuyên khoa:
     - Nhi
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 15/12/1980 - nay: Cán bộ giảng Đại học Y Dược TP HCM
  • 01/04/2001: Giảng viên chính
  • 2005 - nay: Phó Giáo Sư
  • 06/04/2010 - nay: Phó Trưởng BM Nhi
  • Hiện nay:   Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                    Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Nhi
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1974 - 1980: Sinh viên Đại học Y Dược TP HCM
  • 1980 - 1983: Bác sĩ Nội trú Đại học Y Dược TP HCM
  • 1997: Tiến sĩ Y học
  • 2000 - 2001: Tu nghiệp Thận Nhi tại Đại học Y Khoa Harvard ,Hoa Kỳ , Bịnh viện Children Hospital of Boston ,Hoa Kỳ .
  • 2005: Phó Giáo Sư
  HỘI VIÊN
  • Hội Y học Việt Nam
  • Hội Nhi Khoa Việt Nam
  • Hội Thận học Việt Nam
  • Hội Thận học và Lọc máu trẻ em Việt Nam
  • Hội Thận học TP HCM
  • Hội Thận học Quốc tế
  • Hội Thận học Nhi khoa Quốc tế
  • Hội Thận học Nhi khoa Á châu
  ×
 • ThS.Nguyễn Ngọc Thanh Trúc ThS.Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
 • ThS.Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
  Chuyên khoa:
     - Tâm Lý
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2011 - 2014: Trung tâm Tư vấn Tâm lý Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP HCM
  • 2011 – 2014: Khoa Công tác Xã hội Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP HCM
  • 2012 – 2015: Văn phòng Tư vấn Tâm lý Trường Trung học Nam Mỹ
  • 2014 – 2015: Trung tâm Tư vấn Tâm lý Trường Đại học Quốc tế RMIT
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2000: Tốt nghiệp Cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Đại học Cần Thơ, Việt Nam
  • 2011: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tư vấn Tâm lý tại Đại học San Diego, California, USA
  HỘI VIÊN
  • Hội Tâm lý TP HCM
  ×
 • TS BS.Văn Thế Trung TS BS.Văn Thế Trung
 • TS BS.Văn Thế Trung
  Chuyên khoa:
     - Da liễu
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2001 – nay: Bộ môn Da Liễu Đại học Y dược TP.HCM
                      Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                      Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Da liễu
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1996: Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa Đại học Y dược
  • 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Da Liễu Đại học Y dược
  • 2003: Tốt nghiệp Cao học ngành Da Liễu Đại học Y dược
  • 2011: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học Đại Học Tokushima- Nhật Bản
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội Da Liễu TP.HCM
  • Hội viên hội Da Liễu Việt Nam
  ×
 • ThS BS.Trần Thế Trung ThS BS.Trần Thế Trung
 • ThS BS.Trần Thế Trung
  Chuyên khoa:
     - Nội tiết
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2002 – 2015: Giảng viên bộ môn Nội Tiết
                        Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                        Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Nội tiết
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1997: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 1998 – 2001: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú – Chuyên ngành Nội Tiết
  • 2005: Thạc sĩ Nội khoa
  ×
 • GS TS BS.Trần Thiện Trung GS TS BS.Trần Thiện Trung
 • GS TS BS.Trần Thiện Trung
  Chuyên khoa:
     - Tiêu hóa - Gan mật
     - Tổng quát
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1984 - 1985: Giảng viên Bộ môn Ngoại, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 1985 - 1988: Công tác tại Viên quân y 7A – Mặt trận 779 Kompongthom, Campuchia
  • 1989 - 1994: Giảng viên Bộ môn Ngoại, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
  • 1997 - 1999: Giảng viên Bộ môn Ngoại, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 2000 - 2001: Giảng viên Bộ Môn Ngoại, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2002 - nay: Giảng viên Bộ môn Ngoại, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1984: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM
  • 1997: Tốt nghiệp Thạc sĩ Bác sĩ
  • 2002: Tốt nghiệp Tiến sĩ Bác sĩ
  • 2006: Được công nhận Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ
  • 2014: Được công nhận Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội phẫu thuật viên nội soi và nội soi Việt Nam
  • Hội viên Hội phẫu thuật Tiêu hóa TP Hồ Chí Minh
  • Hội viên Hội Ngoại khoa Việt Nam
  • Ủy viên Ban chấp hành Khoa học Tiêu hóa Việt Nam
  ×
Scroll To Top