• PGS TS BS.Phan Minh Trí PGS TS BS.Phan Minh Trí
 • PGS TS BS.Phan Minh Trí
  Chuyên khoa:
     - Tiêu hóa - Gan mật
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2000 – Nay: Đại học Y dược TP. HCM.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1995: Tốt nghiệp bằng Y khoa.
  • 1999: Tốt nghiệp bằng Nội trú - Thạc sĩ Y khoa (Hệ Nội trú).
  • 2003 - 2004: Tu nghiệp chuyên khoa Gan mật - Phẫu thuật mạch máu tại Pháp.
  • 2009: Tiến sĩ Y khoa.
  HỘI VIÊN
  • Hội Ngoại khoa Việt Nam.
  • Hội khoa học Tiêu hóa Việt Nam.
  • Hội Gan Mật TP.HCM.
  ×
 • ThS BS.Hồng Thị Minh Trí ThS BS.Hồng Thị Minh Trí
 • ThS BS.Hồng Thị Minh Trí
  Chuyên khoa:
     - Xương khớp
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • Hiện nay:   Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                    Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Xương khớp
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2007: Tốt nghiệp Thạc Sĩ
  HỘI VIÊN
  • Hội Chấn Thương Chỉnh Hình
  • Hội Thấp khớp
  • Hội Loãng Xương
  ×
 • ThS BS.Văn Minh Trí ThS BS.Văn Minh Trí
 • ThS BS.Văn Minh Trí
  Chuyên khoa:
     - Lồng ngực - Mạch máu
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2005 – nay: Bộ môn Ngoại Lồng Ngực – Tim Mạch khoa Y – Đại học Y Dược TPHCM
                      Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                      Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Lồng ngực
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1999 – 2000: Bác sĩ Đa Khoa – Đại học Y Dược TPHCM
  • 2000 – 2004: Học nội trú chuyên ngành Ngoại Lồng Ngực – Tim Mạch Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội phẫu thuật Lồng Ngực – Tim Mạch TP.HCM
  • Hội viên hội phẫu thuật Lồng Ngực – Tim Mạch Việt Nam
  • Hội viên hội Tĩnh Mạch Học TP.HCM
  ×
 • BS CKI.Trương Thành Trí BS CKI.Trương Thành Trí
 • BS CKI.Trương Thành Trí
  Chuyên khoa:
     - Ung Bướu
  ×
 • BS CKI.Trần Minh Triết BS CKI.Trần Minh Triết
 • BS CKI.Trần Minh Triết
  Chuyên khoa:
     - Nội tiết
     - PK Quốc tế (Tổng quát)
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2011 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2007: Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Đại học y dược TP Hồ Chí Minh
  • 2010: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành nội tiết tại Đại học y dược TP Hồ Chí Minh
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội nội tiết và đái tháo đường Việt Nam
  ×
 • BS CKI.Dương Đình Triết BS CKI.Dương Đình Triết
 • BS CKI.Dương Đình Triết
  Chuyên khoa:
     - Xương khớp
     - PK Quốc tế (Chuyên khoa)
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2008 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2008: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú – CKI Chấn Thương Chỉnh Hình
  • 2011: Tốt nghiệp Hàn Quốc
  • 2012: Tốt nghiệp Cao học ( Thạc Sĩ)
  HỘI VIÊN
  • Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh
  • Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Việt Nam
  • Hội Phẫu thuật bàn tay Tp. Hồ Chí Minh
  • Hội Phẫu thuật nội soi Quốc tê
  ×
 • ThS BS.Ngô Minh Triết ThS BS.Ngô Minh Triết
 • ThS BS.Ngô Minh Triết
  Chuyên khoa:
     - Thần kinh
  ×
 • BS CKI.Trương Ngọc Diễm Trinh BS CKI.Trương Ngọc Diễm Trinh
 • BS CKI.Trương Ngọc Diễm Trinh
  Chuyên khoa:
     - Phụ khoa
     - Chẩn đoán trước sinh
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2011 – nay: tại Đại Học Y Dược TP.HCM
                      Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                      Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Sản - Phụ khoa
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2008: tốt nghiệp BS Y khoa tại Đại Học Y Dược
  • 2011: tốt nghiệp BS nội trú Đại Học Y Dược, BS Chuyên Khoa I
  ×
 • ThS BS.Lê Thị Mỹ Trinh ThS BS.Lê Thị Mỹ Trinh
 • ThS BS.Lê Thị Mỹ Trinh
  Chuyên khoa:
     - Phụ khoa
     - Chẩn đoán trước sinh
  ×
 • ThS BS.Nguyễn Trần Tuyết Trinh ThS BS.Nguyễn Trần Tuyết Trinh
 • ThS BS.Nguyễn Trần Tuyết Trinh
  Chuyên khoa:
     - Tim mạch
  ×
 • ThS BS.Trương Thị Thúy Trinh ThS BS.Trương Thị Thúy Trinh
 • ThS BS.Trương Thị Thúy Trinh
  Chuyên khoa:
     - Tổng quát
  ×
 • PGS TS BS.Vũ Huy Trụ PGS TS BS.Vũ Huy Trụ
 • PGS TS BS.Vũ Huy Trụ
  Chuyên khoa:
     - Nhi
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 15/12/1980 - nay: Cán bộ giảng Đại học Y Dược TP HCM
  • 01/04/2001: Giảng viên chính
  • 2005 - nay: Phó Giáo Sư
  • 06/04/2010 - nay: Phó Trưởng BM Nhi
  • Hiện nay:   Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                    Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Nhi
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1974 - 1980: Sinh viên Đại học Y Dược TP HCM
  • 1980 - 1983: Bác sĩ Nội trú Đại học Y Dược TP HCM
  • 1997: Tiến sĩ Y học
  • 2000 - 2001: Tu nghiệp Thận Nhi tại Đại học Y Khoa Harvard ,Hoa Kỳ , Bịnh viện Children Hospital of Boston ,Hoa Kỳ .
  • 2005: Phó Giáo Sư
  HỘI VIÊN
  • Hội Y học Việt Nam
  • Hội Nhi Khoa Việt Nam
  • Hội Thận học Việt Nam
  • Hội Thận học và Lọc máu trẻ em Việt Nam
  • Hội Thận học TP HCM
  • Hội Thận học Quốc tế
  • Hội Thận học Nhi khoa Quốc tế
  • Hội Thận học Nhi khoa Á châu
  ×
 • ThS.Nguyễn Ngọc Thanh Trúc ThS.Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
 • ThS.Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
  Chuyên khoa:
     - Tâm Lý
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2011 - 2014: Trung tâm Tư vấn Tâm lý Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP HCM
  • 2011 – 2014: Khoa Công tác Xã hội Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP HCM
  • 2012 – 2015: Văn phòng Tư vấn Tâm lý Trường Trung học Nam Mỹ
  • 2014 – 2015: Trung tâm Tư vấn Tâm lý Trường Đại học Quốc tế RMIT
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2000: Tốt nghiệp Cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Đại học Cần Thơ, Việt Nam
  • 2011: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tư vấn Tâm lý tại Đại học San Diego, California, USA
  HỘI VIÊN
  • Hội Tâm lý TP HCM
  ×
 • PGS TS BS.Văn Thế Trung PGS TS BS.Văn Thế Trung
 • PGS TS BS.Văn Thế Trung
  Chuyên khoa:
     - Da liễu
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2001 – nay: Bộ môn Da Liễu Đại học Y dược TP.HCM
                      Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                      Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Da liễu
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1996: Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa Đại học Y dược
  • 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Da Liễu Đại học Y dược
  • 2003: Tốt nghiệp Cao học ngành Da Liễu Đại học Y dược
  • 2011: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học Đại Học Tokushima- Nhật Bản
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội Da Liễu TP.HCM
  • Hội viên hội Da Liễu Việt Nam
  ×
 • ThS BS.Trần Thế Trung ThS BS.Trần Thế Trung
 • ThS BS.Trần Thế Trung
  Chuyên khoa:
     - Nội tiết
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2002 – 2015: Giảng viên bộ môn Nội Tiết
                        Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                        Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Nội tiết
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1997: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 1998 – 2001: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú – Chuyên ngành Nội Tiết
  • 2005: Thạc sĩ Nội khoa
  ×
 • GS TS BS.Trần Thiện Trung GS TS BS.Trần Thiện Trung
 • GS TS BS.Trần Thiện Trung
  Chuyên khoa:
     - Tiêu hóa - Gan mật
     - Tổng quát
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1984 - 1985: Giảng viên Bộ môn Ngoại, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 1985 - 1988: Công tác tại Viên quân y 7A – Mặt trận 779 Kompongthom, Campuchia
  • 1989 - 1994: Giảng viên Bộ môn Ngoại, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
  • 1997 - 1999: Giảng viên Bộ môn Ngoại, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 2000 - 2001: Giảng viên Bộ Môn Ngoại, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2002 - nay: Giảng viên Bộ môn Ngoại, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1984: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM
  • 1997: Tốt nghiệp Thạc sĩ Bác sĩ
  • 2002: Tốt nghiệp Tiến sĩ Bác sĩ
  • 2006: Được công nhận Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ
  • 2014: Được công nhận Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội phẫu thuật viên nội soi và nội soi Việt Nam
  • Hội viên Hội phẫu thuật Tiêu hóa TP Hồ Chí Minh
  • Hội viên Hội Ngoại khoa Việt Nam
  • Ủy viên Ban chấp hành Khoa học Tiêu hóa Việt Nam
  ×
 • ThS BS.Nguyễn Quang Trung ThS BS.Nguyễn Quang Trung
 • ThS BS.Nguyễn Quang Trung
  Chuyên khoa:
     - Viêm gan
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2013 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2001: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  • 2005: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I ( Nội trú)
  • 2009: Thạc sĩ chuyên nghành Truyền nhiễm
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Gan Mật TP Hồ Chí Minh
  ×
 • TS BS.Trương Bá Trung TS BS.Trương Bá Trung
 • TS BS.Trương Bá Trung
  Chuyên khoa:
     - Viêm gan
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1994 – nay: Bác sỹ điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1990: Tốt nghiệp Học Viện Y Khoa Quốc Gia Mechnikov, CHLB Nga
  • 1990 – 1991: Intership tại Học Viện Y Khoa Quốc Gia Mechnikov, CHLB Nga
  • 1991 – 1993: Bảo vệ luận án Tiến sỹ Y khoa tại Học Viện Y Khoa Quốc Gia Mechnikov, CHLB Nga
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Gan Mật TP Hồ Chí Minh
  • Hội viên Hội Gan Mật Việt Nam
  • Hội viên Hội Gan Mật Hoa Kỳ
  ×
 • GS TS BS.Nguyễn Sào Trung GS TS BS.Nguyễn Sào Trung
 • GS TS BS.Nguyễn Sào Trung
  Chuyên khoa:
     - Vú
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1994 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1978: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 1994: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 1996: Được công nhận Phó Giáo Sư tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2007: Được công nhận Giáo Sư tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  HỘI VIÊN
  • Phó chủ tịch Hội Y học TP HCM
  • Phó chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh và tế bào bệnh học Việt Nam
  • Hội Giải phẫu bệnh TP Hồ Chí Minh
  • Ủy viên hội Ung thư Việt Nam
  ×
 • TS BS.Võ Nguyên Trung TS BS.Võ Nguyên Trung
 • TS BS.Võ Nguyên Trung
  Chuyên khoa:
     - Tiêu hóa - Gan mật
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2007 - 2009: Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 2009 - 2013: Khoa Ngoại Đại học Y khoa Shiga Nhật Bản
  • 2013 - nay: Bệnh viện Chợ Rẫy
                     Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                     Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Tiêu hóa - Gan mật
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2002: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2007: Tốt nghiệp Chuyên khoa Cấp 1 ( Nội trú)
  • 2009: Tốt nghiệp Thạc sĩ
  • 2014: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản
  ×
 • BS CKI.Lâm Quốc Trung BS CKI.Lâm Quốc Trung
 • BS CKI.Lâm Quốc Trung
  Chuyên khoa:
     - Hóa trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2001 – 2013: Khoa Ung Bướu – Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM
  • 2014 – nay: Đơn vị Hóa trị – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2001: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • 2012: Tốt nghiệp chuyên khoa Cấp 1 chuyên ngành Ung thư trường Đại học Y Dược TP.HCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viện Ung thư Việt Nam
  • Hội viện Hội Hô hấp TP.HCM
  ×
Scroll To Top