• BS CKI.Lê Tường Viễn
 • BS CKI.Lê Tường Viễn
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Xương khớp, PK Quốc tế (Chuyên khoa)
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2007- nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2007: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú – CKI Chấn thương Chỉnh hình
  • 2012 – 2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa tại Đại học Y dược TP. HCM
  HỘI VIÊN
  • Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam
  • Hội Chấn thương Chỉnh hình TP. HCM
  ×
 • BS CKI.Trần Thế Viện
 • BS CKI.Trần Thế Viện
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Da liễu
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2005 – nay: Bộ môn Da Liễu Đại học Y dược TP.HCM
  • 2010 – nay: Bác sĩ điều trị Trung Tâm U Máu BV ĐHYD
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1994 - 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa Đại học Y dược
  • 2000 – 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Da Liễu Đại học Y dược
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội Da Liễu TP.HCM
  • Hội viên hội Da Liễu Việt Nam
  • Hội viên hội Laser TP.HCM
  ×
 • BS CKI.Lê Thị Viết
 • BS CKI.Lê Thị Viết
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1981 – 2013: Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt – Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM
  • 2013 đến nay: Khoa Phẫu thuật hàm mặt – RHM Bệnh viện Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1981: Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa Tại Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 1994: Bác sỹ CKI Phẫu thuật Hàm Mặt
  • 1999: Phẫu thuật tạo hình
  HỘI VIÊN
  • Hội viện hội Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hội viện Hội Phẫu thuật tạo hình.
  • Hội viện Hội Phẫu thuật thẫm mỹ
  ×
 • ThS BS.Phạm Nam Việt
 • ThS BS.Phạm Nam Việt
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Nam Khoa, Tiết niệu
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2007 đến nay: Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1999: Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa tại Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2004: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1 (hệ Nội trú) chuyên khoa Tiết niệu Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2010: Tốt nghiệp chuẩn hóa Thạc sĩ Y Học Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội Tiết niệu Thận học TP HCM
  • Hội viên hội Tiết niệu Thận học Việt Nam
  ×
 • ThS BS.Ung Văn Việt
 • ThS BS.Ung Văn Việt
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật, PK Quốc tế (Chuyên khoa)
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2004 – nay: Bệnh viên Đại học Y Dược TP.HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2004: Tốt nghiệp Chuyên khoa Cấp 1 (Nội trú)
  • 2007: Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Y Dược TP.HCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội phẫu thuật Nội soi và Nội soi Việt Nam
  • Hội viên Hội phẫu thuật Tiêu hóa TP.HCM
  • Hội viên Hội Ngoại khoa Việt Nam
  • Hội viên Hội Ung thư học Việt Nam
  ×
 • ThS BS.Mai Thanh Việt
 • ThS BS.Mai Thanh Việt
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Xương khớp
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2014 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2009: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2013: Tốt nghiệp Thạc sĩ (Bác sĩ nội trú)
  HỘI VIÊN
  • Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam
  • Hội Chấn thương Chỉnh hình TP. HCM
  • Hội Tế bào gốc TPHCM
  ×
 • ThS BS.Đặng Quốc Việt
 • ThS BS.Đặng Quốc Việt
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật, Ung bướu gan mật và ghép gan
  ×
 • ThS BS.Nguyễn Như Vinh
 • ThS BS.Nguyễn Như Vinh
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Thăm dò chức năng hô hấp, Y học gia đình
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2006 – nay Giảng viên Trung tâm đào tạo Bác sĩ gia đình
  • 2001 – nay Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2000 Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2005 Tốt nghiệp Cao học chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tại Đại học Y dược TPHCM
  • 2010 Tốt nghiệp Cao học chuyên khoa Y học gia đình tại Đại học Manila, Philippin.
  • 2014 – nay đang học Nghiên cứu sinh
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Hô hấp Việt Nam
  • Ủy viên Ban chấp hành Hội Hô hấp TP.HCM
  • Ủy viên Ban chấp hành Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM
  • Hội viên Hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ (AAFP)
  • Phó Chủ tịch Hội Bác sĩ Gia đình TP.HCM
  • Hội viên Nhóm Chăm sóc Hô hấp Ban đầu Quốc tế
  ×
 • BS.Nguyễn Quốc Vinh
 • BS.Nguyễn Quốc Vinh
  Học hàm, học vị: Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Tiểu phẫu
  ×
 • ThS BS.Phạm Quang Vinh
 • ThS BS.Phạm Quang Vinh
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Xương khớp
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2004 – nay: Bộ môn Chấn Thương Chỉnh Hình Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
                      Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                      Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Xương khớp
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1999: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ CKI Chấn Thương Chỉnh Hình - Nội trú
  • 2007: Tốt nghiệp Thạc Sĩ
  • Hiện tại: đang là Nghiêm cứu sinh
  HỘI VIÊN
  • Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Việt Nam
  • Hội Thấp khớp học Việt Nam
  • Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh
  • Hội Nội soi Tp. Hồ Chí Minh
  • Hội Thay khớp Tp. Hồ Chí Minh
  • Hội Phẫu thuật bàn tay Tp. Hồ Chí Minh
  ×
 • PGS TS BS.Bùi Quang Vinh
 • PGS TS BS.Bùi Quang Vinh
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Nhi
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1992 - nay: Bộ Môn Nhi, giảng viên phân môn Nhiễm và Tiêu hóa.
                     Bệnh viện Nhi Đồng 1, khoa Tiêu hóa & khoa Nhiễm.
  • Hiện nay:  Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                    Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Nhi
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  Quá trình đào tạo trong nước:
  • 1982 - 1988: Bác Sĩ Đa Khoa, ĐHYD TP.HCM
  • 1989 - 1992: Chuyên Khoa 1 Nhi, ĐHYD TP.HCM
  • 1998 - 2000: Thạc Sĩ Khoa Học, ĐHYD TP.HCM
  Quá trình đào tạo ở nước ngoài:
  • 1997: Nội trú Pháp AFS, ĐH Paris 5 Rene Decartes, BV Armand Trousseau, Paris, Pháp
                        Khoa Tiêu Hóa & Dinh Dưỡng Pr. Fontain
  • 2002: Master of Public Health, Harvard School of Public Health, Boston, Mỹ
  • 2003: Master of Science, Epidemiology, Harvard School of Public Health
  • 2006 - 2011: Doctoral program in Nutrition, Emory University, Atlanta, Mỹ.
  Quá trình tu nghiệp nước ngoài:
  • 10/1996 - 10/1997: Nội trú khoa tiêu hóa, dinh dưỡng, BV Nhi Trouseaux, Paris (Pháp)
  • 06 - 08/2003: Kiến tập khoa tiêu hóa – dinh dưỡng nhi, BV Nhi Boston, Boston (Mỹ)
  • 03/2010 - 07/2011: Kiến tập khoa dinh dưỡng người lớn, BV Emory, Atlanta (Mỹ)
  • 09 - 03/2011: Kiến tập khoa tiêu hóa – dinh dưỡng nhi, BV Nhi Egleston, Atlanta (Mỹ).
  HỘI VIÊN
  • Hội Nhi Khoa TP Hồ Chí Minh
  • Hội Dinh Dưỡng TP HCM.
  ×
 • ThS BS.Lê Thượng Vũ
 • ThS BS.Lê Thượng Vũ
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Thăm dò chức năng hô hấp
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1996: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM
  • Tốt nghiệp cao học tại Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2014: Tốt nghiệp tiến sĩ
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Hô hấp Việt Nam
  • Hội viên Hội Hô hấp TP.HCM
  ×
 • BS CKI.Vũ Hoàng Vũ
 • BS CKI.Vũ Hoàng Vũ
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Tim mạch, PK Quốc tế (Chuyên khoa)
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2007 – nay: BS BV Đại học Y Dược TP.HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2002: Tốt nghiệp BS Y Khoa Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2006: Tốt nghiệp BS Nội trú
  • 2008: Tốt nghiệp Cao học
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh
  ×
 • ThS BS.Phạm Huy Vũ
 • ThS BS.Phạm Huy Vũ
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Niệu học chức năng
  ×
 • BS CKI.Trần Thị Nhật Vy
 • BS CKI.Trần Thị Nhật Vy
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Phụ khoa, Chẩn đoán trước sinh
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2010 đến nay: công tác tại trung tâm đào tạo BSGĐ ĐHYD TPHCM + phòng khám sản phụ khoa BV ĐHYD + BV Từ Dũ
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2010 tốt nghiệp Bác Sĩ nội trú chuyên khoa sản, chuyên khoa I ĐHYD Tp HCM
  ×
 • BS CKI.Đặng Vũ Thảo Vy
 • BS CKI.Đặng Vũ Thảo Vy
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2010 - 2011: làm việc tại Bệnh viện Đa Khoa Phú Thọ TP. Hồ Chí Minh và phòng khám đa khoa Lạc long Quân, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • 2011 - 2013: học chuyên khoa 1 và làm việc tại phòng khám Đa Khoa Lạc Long Quân, Quận Tân Bình, HCM
  • 2014 - nay: Làm việc tại khoa PTHM-RHM, Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2009: Tốt nghiệp Bác sỹ RHM Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2010 - 2011: học chỉnh hình răng mặt tại Bệnh viện RHM trung ương, TP.HCM
  • 2011 - 2013: học chyên khoa 1 tại BV RHM Trung Ương TP.HCM
  • 2014 - 2015: học chỉnh hình răng mặt tại ĐHYD TP.HCM
  HỘI VIÊN
  • Hội phẫu thuật tạo hình
  • Hội cấy ghép Nha Khoa TP.HCM (HSOI)
  ×
 • ThS BS.Phạm Huỳnh Tường Vy
 • ThS BS.Phạm Huỳnh Tường Vy
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp
  ×
 • ThS BS.Nguyễn Thanh Vy
 • ThS BS.Nguyễn Thanh Vy
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Lão khoa
  ×
 • ThS BS.Trần Thanh Vỹ
 • ThS BS.Trần Thanh Vỹ
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Lồng ngực - Mạch máu
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2004 – 2006: Giảng viên Đại học Y Dược – Phẫu thuật viên khoa ngoại Lồng Ngực – Bướu cổ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • 2006 – 2013: Giảng viên bộ môn Ngoại Lồng Ngực – Tim Mạch Đại học Y Dược – phẫu thuật viên Lồng Ngực – Mạch Máu Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 2013 – nay: Giảng viên bộ môn Ngoại Lồng Ngực – Tim Mạch Đại học Y Dược, phẫu thuật viên khoa Ngoại tim Mạch – Lồng Ngực BV Thống Nhất
                      Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                      Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Lồng ngực - Mạch máu
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1999 – 2004: Nội trú Ngoại Lồng Ngực – Tim Mạch Đại học Y Dược
  • 2009 – 2011: Lớp cao học chuyển đổi từ nội trú
  HỘI VIÊN
  • Hội viên hội phẫu thuật Lồng Ngực – Tim Mạch TP.HCM
  • Hội viên hội phẫu thuật Lồng Ngực – Tim Mạch Việt Nam
  • Hội viên hội Tĩnh Mạch Học TP.HCM
  • Hội viên hội phẫu thuật dị dạng Lồng Ngực thế giới (CWIG)
  ×
 • PGS TS BS.Phan Thị Xinh
 • PGS TS BS.Phan Thị Xinh
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Huyết học
  ×
 • BS CKI.Nguyễn Thị Hương Xuân
 • BS CKI.Nguyễn Thị Hương Xuân
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Phụ khoa, Chẩn đoán trước sinh
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2011 – nay: tại Đại Học Y Dược Tp HCM
                     Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1
                     Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Sản - Phụ khoa
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2008: tốt nghiệp BS Y khoa tại Đại Học Y Dược
  • 2011: tốt nghiệp BS nội trú Đại Học Y Dược, BS Chuyên Khoa I
  ×
Scroll To Top