​Tọa đàm trao đổi thông tin về thực trạng thi hành luật khám, chữa bệnh

Ngày 25/10/2017, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) trân trọng tiếp đoàn Vụ Pháp chế - Bộ Y tế đến khảo sát và tọa đàm trao đổi thông tin về thực trạng thi hành Luật Khám, chữa bệnh. Đại diện Bộ Y tế có Ông Nguyễn Huy Quang – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bà Trần Thị Trang – Phó Vụ trưởng và Bà Phan Thị Hải – Phó trưởng phòng Hành nghề, Cục quản lý Khám chữa bệnh; đại diện Bệnh viện có PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc và Trưởng / Phó các phòng chức năng, khoa, đơn vị.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua ngày 04/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Đây là luật đầu tiên và quan trọng về lĩnh vực khám, chữa  bệnh. Cùng với sự phát triển của xã hội, khoa học kỹ thuật, sự đa dạng về các loại hình dịch vụ, Luật Khám bệnh, chữa bệnh cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp. Trong buổi làm việc, Vụ Pháp chế ghi nhận các ý kiến đóng góp của Bệnh viện về các vấn đề liên quan đến khám, chữa bệnh như: khám chữa bệnh cho  người nước ngoài, cấp chứng chỉ hành nghề, năng lực đào tạo, bệnh án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Bệnh viện,… Bên cạnh đó, Đoàn cũng tiến hành thu thập thông về tình hình thi hành Luật, phục vụ cho hoạt động đánh giá thi hành Luật, làm cơ sở kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật.


 

Scroll To Top