​Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Ở nước ta, ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là ngày ban hành bản Hiến pháp năm 1946, là bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta.
 
 Vào ngày 08/11/2013, tại Hà Nội, Hội đồng phổ biến giáo dục trung ương và Bộ Tư pháp tổ chức Lễ Công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chính thức công bố.
 
Về cơ sở pháp lý, Ngày Pháp luật được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
 
Trên thế giới có khoảng 40 quốc gia có Ngày Pháp luật, ở Việt Nam, ý tưởng tổ chức Ngày Pháp luật bắt nguồn từ sáng kiến của các địa phương, từ các tỉnh Hà TâyLong AnTiền Giang… Ban đầu, ngày này chỉ được tổ chức trong các cơ quan, đơn vị cho cán bộcông chức, viên chức như một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung, để phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực quản lý, hoạt động. Từ năm 2010, mô hình Ngày Pháp luật đã được lan tỏa ra hầu hết các Bộ, các ngành và tất cả 63 tỉnh, thành.
 
Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ngày 09/11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật. Mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 
 
Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội. 
 
Năm 2017, để triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa, Bộ Tư pháp đã lựa chọn chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.
 
Thực hiện chủ đề trên, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể cán bộ, viên chức bằng các hình thức:
- Thiết kế, treo băng rôn tuyên truyền tại các khu vực trong và ngoài Bệnh viện
- Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu luật Khám bệnh, chữa bệnh
- Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu luật Sở hữu trí tuệ
- Tổ chức Hội thảo chủ đề “Giải quyết tranh chấp sự cố y khoa giữa người bệnh và nhân viên y tế”
 
Đây là dịp phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi viên chức, người lao động của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong việc tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
 

 

Scroll To Top