Thông báo về việc tạm thời điều chỉnh mức thu khám bệnh

Căn cứ theo thông tư số 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế và Quyết định số 2413/QĐ-BVĐHYD ngày 12/12/2017, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng thông báo về việc tạm thời điều chỉnh mức thu khám bệnh từ ngày 1/1/2018 như sau:
  • Khám bệnh 1 chuyên khoa: 150.000 đồng / lần
  • Khám bệnh chuyên khoa tâm thần kinh: 250.000 đồng / lần
  • Khám tư vấn tâm lý: 500.000 đồng / lần
  • Khám tư vấn tiêm ngừa cho người lớn: 100.000 đồng / lần
  • Khám sức khỏe: 200.000 đồng / lần
Trân trọng thông báo.

Scroll To Top