Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tuyên dương và khen thưởng nhân viên sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp trong cơn bão số 9 vào ngày 25/11/2018

29/11/2018 08:42:00

Ngày 28/11/2018, Bệnh viện Đại học Y Dược đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho các nhân viên thực hiện tốt công tác ứng phó và chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp trong cơn bão số 9.

Vào ngày cơn bão xảy ra 25/11/2018, các nhân viên đã tích cực trong công tác trực gác, sẵn sàng kéo dài tua trực thay cho đồng nghiệp ở xa, nước ngập không thể đảm nhận tua trực trong ngày. 
 
Với tinh thần tương thân tương ái, hết lòng vì người bệnh, cán bộ viên chức Bệnh viện Đại học Y Dược luôn sẵn sàng đảm bảo công tác chăm sóc người bệnh an toàn, đồng thời ứng phó kịp thời khi có thảm họa xảy ra.
 
Danh sách Nhân viên được tuyên dương: xem tại đây.

 

Các tin đã đăng