Chiêu sinh các lớp về Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật năm 2019

20/02/2019 15:15:00

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo chiêu sinh các lớp Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật năm 2019 như sau:

LỚP “VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT (MỔ MỞ) – NÂNG CAO”

Thời gian: 03/06/2019 – 14/06/2019 (7h30 – 16h30, thứ Hai đến thứ Sáu)
Đối tượng đăng ký: Cử nhân Điều dưỡng, Điều dưỡng trung học hoặc Y sĩ có bằng chuyển đổi điều dưỡng, đang công tác tại phòng mổ của các bệnh viện và có kinh nghiệm >= 01 năm
Số lượng chiêu sinh: 10 – 15 học viên / lớp
Học phí: 5.800.000 đồng / học viên (Năm triệu tám trăm nghìn đồng)
Chương trình: Lý thuyết (20 tiết):
1. Cấu tạo và chức năng dụng cụ phẫu thuật.
2. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong chuẩn bị tư thế phẫu thuật cho người bệnh.
3. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật cắt gan.
4. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật Auchinlos.
5. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật cắt dạ dày.
6. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật vá nhĩ.
7. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật Werthem Meigs.
8. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật kết hợp xương.
9. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật thắt tĩnh mạch thừng tinh.
Thực hành (60 tiết): học viên được kiến tập và thực hành dưới sự hướng dẫn của Ban Giảng huấn
Ban giảng huấn: Gồm các Điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM:
1. CNĐD. Võ Thị Thanh Loan – Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê – Hồi sức
2. CNĐD. Nguyễn Thị Thanh Thảo – Khoa Gây mê – Hồi sức
3. CNĐD. Lê Thị Kim Anh – Khoa Gây mê – Hồi sức
4. CNĐD. Võ Thị Hồng Hạnh – Khoa Gây mê – Hồi sức
5. CNĐD. Trần Văn Quyết – Khoa Gây mê – Hồi sức
6. CNĐD. Trần Thị Hường – Khoa Gây mê – Hồi sức
7. CNĐD. Phan Tiết Hạnh – Khoa Phụ sản
*Lưu ý: - Lớp học khai giảng lúc 9h00, thứ Hai, ngày 03/06/2019 tại Giảng đường 3B (lầu 3, khu A), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
- Sau khi kết thúc chương trình và điểm kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu, học viên sẽ được cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật (mổ mở) – nâng cao”
- Học viên tự túc chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian tham dự lớp học.


LỚP “VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT (MỔ MỞ) – CĂN BẢN”

Thời gian: 7h30 – 16h30, thứ Hai đến thứ Sáu:
(1) 01/04/2019 – 26/04/2019 hoặc
(2) 05/08/2019 – 30/08/2019
Đối tượng đăng ký: Cử nhân Điều dưỡng, Điều dưỡng trung học hoặc Y sĩ có bằng chuyển đổi điều dưỡng có nguyện vọng công tác tại phòng mổ của các bệnh viện
Số lượng chiêu sinh: 10 – 15 học viên / lớp
Học phí: 4.800.000 đồng / học viên (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng)
Chương trình: Lý thuyết (24 tiết):
1. An toàn trong phẫu thuật
2. Nguyên tắc và kỹ thuật vô khuẩn
3. Nhiệm vụ và chức năng của điều dưỡng vòng ngoài
4. Nhiệm vụ và chức năng của điều dưỡng vòng trong
5. Các dụng cụ phẫu thuật cơ bản
6. Kỹ thuật rửa tay vô khuẩn
7. Kỹ thuật mặc áo choàng
8. Kỹ thuật mang găng vô khuẩn
9. Các loại chỉ phẫu thuật
10. Các phương pháp khâu vết mổ
11. Phẫu thuật cắt amiđan
12. Phẫu thuật cắt dây chằng ngang cổ tay
Thực hành (136 tiết): Học viên được kiến tập và thực hành các kỹ thuật trên dưới sự hướng dẫn của Ban Giảng huấn.
Ban giảng huấn: Gồm Bác sĩ và Điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM:
1. TS BS. Phan Tôn Ngọc Vũ – Trưởng khoa Khoa Gây mê – Hồi sức
2. CNĐD. Võ Thị Thanh Loan – Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê – Hồi sức
3. CNĐD. Đặng Minh Hương – Khoa Gây mê – Hồi sức
4. CNĐD. Lê Thị Kim Anh – Khoa Gây mê – Hồi sức
5. CNĐD. Võ Thị Hồng Hạnh – Khoa Gây mê – Hồi sức
6. CNĐD. Trần Văn Quyết – Khoa Gây mê – Hồi sức
*Lưu ý: - Lớp học khai giảng lúc 9h00, các ngày thứ Hai: 01/04/2019 hoặc 05/08/2019 tại Giảng đường 3B (lầu 3, khu A), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
- Sau khi kết thúc chương trình và điểm kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu, học viên sẽ được cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật (mổ mở) – căn bản”
- Học viên tự túc chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian tham dự lớp học.


LỚP “ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG”

Thời gian: 7h30 – 16h30, thứ Hai đến thứ Sáu:
(1) 06/05/2019 – 17/05/2019 hoặc
(2) 01/07/2019 – 12/07/2019 hoặc
(3) 04/11/2019 – 15/11/2019
Đối tượng đăng ký: Cử nhân Điều dưỡng, Điều dưỡng trung học hoặc Y sĩ có bằng chuyển đổi điều dưỡng, đang công tác tại phòng mổ của các bệnh viện và có kinh nghiệm >= 6 tháng
Số lượng chiêu sinh: 10 – 15 học viên / lớp
Học phí: 3.300.000 đồng / học viên (Ba triệu ba trăm nghìn đồng)
Chương trình: Lý thuyết (31 tiết):
1. Giới thiệu dụng cụ trong phẫu thuật nội soi (PTNS).
2. Cách tháo ráp và sử dụng dụng cụ
3. Những vấn đề cần đào tạo cho điều dưỡng phòng mổ trong PTNS
4. Quy trình xử lý và bảo quản ống soi mềm.
5. Quy trình xử lý và bảo quản dụng cụ PTNS
6. Nhiệm vụ và chức năng của điều dưỡng trong PTNS cắt túi mật
7. Dụng cụ trong PTNS cắt ruột thừa
8. Nhiệm vụ và chức năng điều dưỡng trong PTNS lấy sỏi ống mật chủ
9. Dụng cụ trong PTNS cắt đoạn đại trực tràng có sử dụng stappler
10. PTNS cắt đại tràng (T) hay (P): dụng cụ mổ và nhiệm vụ của điều dưỡng dụng cụ
11. Nhiệm vụ và chức năng điều dưỡng trong PTNS cắt tử cung
12. Nhiệm vụ và chức năng điều dưỡng trong PTNS bóc u nang buồng trứng – GEU
13. Quy trình xử lý và bảo quản máy Harmonic scalpel và Stappler
14. Giới thiệu các hệ thống máy được sử dụng trong phẫu thuật nội soi
15. Dụng cụ trong PTNS thoát vị bẹn có đặt mảnh ghép
Thực hành (49 tiết): học viên được kiến tập và trực tiếp tham gia trong các ca phẫu thuật nội soi: cắt túi mật, cắt ruột thừa, mở ống mật chủ lấy sỏi, cắt đoạn đại trực tràng, … dưới sự hướng dẫn của Ban Giảng huấn.
Ban giảng huấn: Gồm các Điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM:
1. CNĐD. Võ Thị Thanh Loan – Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê – Hồi sức
2. CNĐD. Đặng Minh Hương – Khoa Gây mê – Hồi sức
3. CNĐD. Lê Thị Kim Anh – Khoa Gây mê – Hồi sức
4. CNĐD. Trần Văn Quyết – Khoa Gây mê – Hồi sức
5. CNĐD. Trần Thị Hường – Khoa Gây mê – Hồi sức
6. CNĐD. Phan Tiết Hạnh – Khoa Phụ sản
*Lưu ý: - Lớp học khai giảng lúc 9h00, các ngày thứ Hai: 06/05/2019 hoặc 01/07/2019 hoặc 04/11/2019 tại Giảng đường 3B (lầu 3, khu A), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
- Sau khi kết thúc chương trình và điểm kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu, học viên sẽ được cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng”
- Học viên tự túc chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian tham dự lớp học.


THÔNG TIN CHUNG

Địa điểm học: Khoa Gây mê – Hồi sức (lầu 2, khu A)
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
Hồ sơ đăng ký tham dự: - Phiếu đăng ký tham dự lớp (theo mẫu download tại đây)
- Bản sao bằng tốt nghiệp điều dưỡng (không cần công chứng).
Hình thức nộp học phí: Học phí có thể đóng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản sau:
Tên tài khoản : Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Số tài khoản: 127000034908
Tên ngân hàng : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 5
Vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản: Họ tên học viên + học phí lớp “(tên lớp học và thời gian học)”
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Khoa học và Đào tạo (lầu 4, khu A)
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
ĐT: (028) 3952 5111
Email: an.tp@umc.edu.vn
(liên hệ: Cô Trần Phước An)

Các tin đã đăng