Thử nghiệm túi giấy đựng thuốc thay cho túi nhựa

10/07/2019 10:00:00

​Ngày 08/07/2019, Khoa Dược Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tiến hành thử nghiệm túi giấy đựng thuốc thay cho túi nhựa. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong việc hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Hiện nay, rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Hoạt động thử nghiệm túi giấy đựng thuốc thay cho túi nhựa tại Khoa Dược Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là một trong những hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Bệnh viện trong các công tác bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường bên ngoài.

 


 

Các tin đã đăng