Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Bệnh

30/09/2019 17:12:00


1. QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH
+ Được khám bệnh, giải thích, tư vấn về tình trạng bệnh và các phương pháp, dịch vụ điều trị tốt nhất
+ Được chọn phương pháp điều trị an toàn, hợp lý và có hiệu quả theo các quy định chuyên môn kỹ thuật
+ Được giữ bí mật thông tin cá nhân và thông tin sức khỏe được ghi trong hồ sơ bệnh án
+ Được tôn trọng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, địa vị xã hội
+ Được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị
+ Được quyền chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám bệnh và chữa bệnh
+ Được lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của mình trong khám, chữa bệnh
+ Được thông báo, giải thích về các loại thuốc trong quá trình khám chữa bệnh
+ Được thông báo, giải thích về các khoản viện phí trong suốt quá trình khám chữa bệnh
+ Được từ chối, chấm dứt quá trình điều trị
+ Đối với trường hợp người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân dự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh
+ Đối với trường hợp cấp cứu, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người bệnh, nếu không có mặt người đại diện hợp pháp của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh
+ Được yêu cầu bác sỹ khám bệnh trong trường hợp khẩn cấp
+ Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
+ Được biết tên bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên trong quá trình khám chữa bệnh
+ Được thông báo, giải thích về các loại thuốc trong quá trình khám chữa bệnh
 
2. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và bệnh sử
+ Chấp hành quy định, nội quy của cơ sở khám chữa bệnh
+ Tuân thủ theo kế hoạch điều trị
+ Tôn trọng và không  được có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề và nhân viên y tế khác
+ Chịu trách nhiệm chi trả viện phí trong quá trình khám chữa bệnh
+ Người bệnh không tham gia bảo hiểm y tế có trách nhiệm tự chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật
 

Các tin đã đăng