ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2020 – 2022

09/03/2020 17:35:00

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 1080-HD/ĐUK ngày 12/12/2019 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đại hội đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2015.

Ngày 25 – 26/02/2020, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD TPHCM), Đảng bộ BV ĐHYD TPHCM đã tổ chức các Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện phương hướng của Chi bộ, Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, 2015 – 2020 gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; xây dựng, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các Chi bộ trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Thông qua Đại hội, các Chi bộ đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên; mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, Đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quy trình, nội dung, tiến độ thời gian…

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022; báo cáo kiểm điểm cấp ủy. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã xem xét và tiến hành bầu cử cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ, cụ thể:

Chi bộ 1:

Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hoàng Định

Phó Bí thư: Đồng chí Thái Hoài Nam

Chi ủy viên: Đồng chí Lương Thị Thu Hạnh

Chi bộ 2:

Bí thư: Đồng chí Đặng Anh Long

Phó Bí thư: Đồng chí Trần Văn Đức

Chi ủy viên: Đồng chí Nguyễn Thu Hường

Chi bộ 3:

Bí thư: Đồng chí Đỗ Hồng Công

Phó Bí thư: Đồng chí Lê Thị Anh Hoa

Chi ủy viên: Đồng chí Trần Thị Trà Giang

Kết thúc Đại hội, toàn thể Đảng viên của các Chi bộ nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết và thể hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Một số hình ảnh trong sự kiện:


 

Các tin đã đăng