Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM điều chỉnh giờ làm việc của các khoa, phòng, đơn vị và các bộ phận liên quan khám chữa bệnh ngoại trú

04/09/2014 13:45:00

Từ thứ Hai ngày 08/09/2014, thời gian làm việc của các Khoa, Phòng, Đơn vị, Bộ phận liên quan khám chữa bệnh ngoại trú Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM như sau:
 

Bắt đầu làm việc lúc 05h00: Tiếp nhận đăng ký khám bệnh khu A, C; Bác sĩ tư vấn khu B, C; Xét nghiệm khu B, C; Thu ngân B, C

Bắt đầu làm việc lúc 06h30:
- Các bàn khám thuộc Khoa Khám bệnh
- Xét nghiệm khu A
- HP Test khu A
- Siêu âm khu A, B, C
- X-quang khu A, B, C
- Phòng CT-Scan khu A, B
- Phòng MRI khu A, B
- Điện cơ, điện não khu A
- Chức năng hô hấp khu B
- Điện tim khu A, C
- Siêu âm tim khu A, C
- Nội soi khu A, B
- Nhà thuốc khu A, B, C
- BHYT khu B, C
- Thu ngân khu A
Trân trọng thông báo.

Các tin đã đăng