Kỳ thi tay nghề năm 2020 dành cho Khối Điều dưỡng - Kỹ thuật y Phần thi thực hành đề án cải tiến chất lượng

25/12/2020 14:14:00

Từ ngày 15 – 17/12/2020, Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV) tổ chức ​phần thi trình bày Đề án cải tiến chất lượng dành cho Khối Điều dưỡng - Kỹ thuật Y của BV. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi Kỳ thi tay nghề năm 2020, phần thi thực hành giai đoạn 1. Thông qua ​phần thi, việc ​thực hiện và ứng dụng các cải tiến sẽ giúp nhân viên y tế thuận tiện trong công việc chuyên môn hằng ngày, nâng cao chất lượng chăm sóc, giúp giảm thời gian chờ đợi và gia tăng sự hài lòng của người bệnh.   
Sau thời gian tập huấn viết đề án và hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ, 31 nhóm bao gồm 92 thí sinh đã thuyết trình các đề án được thực hiện theo ​chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act), tương ứng với Lập kế hoạch –  Thực hiện –  Kiểm tra – Hành động. Đây là một phương pháp đơn giản với mỗi giai đoạn là một bước cần thiết để kiểm soát quy trình quản lý chất lượng và hướng đến cải tiến liên tục. 
Sau phần trình bày, Ban Giám khảo đến từ Phòng Điều dưỡng, Phòng Quản lý chất lượng BV, Trung tâm Truyền thông và Khoa Xét nghiệm đánh giá cao sự nỗ lực của các thí sinh trong việc sáng tạo, liên tục cập nhật, thích ứng với những thay đổi nhằm mang đến dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

Một số hình ảnh của kỳ thi:

Các thí sinh trình bày đề án cải tiến chất lượng

Các thí sinh trình bày đề án cải tiến chất lượng

Đề án cải tiến chất lượng

Các thí sinh trình bày đề án cải tiến chất lượng

Các thí sinh trình bày đề án cải tiến chất lượng

Các thí sinh trình bày đề án cải tiến chất lượng
Ban Giám khảo phần thi: ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng phòng Điều dưỡng, ThS. Đỗ Thị Nam Phương - Trưởng Trung tâm Truyền thông
Ban Giám khảo phần thi: ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng phòng Điều dưỡng, ThS. Đỗ Thị Nam Phương - Trưởng Trung tâm Truyền thông

Ban Giám khảo phần thi: ThS. Lê Nguyễn Thùy Khanh - Quản lý và điều hành Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện, ThS. Nguyễn Tấn Hiệp - Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét nghiệm

Ban Giám khảo phần thi: ThS. Nguyễn Tấn Hiệp - Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét nghiệm, ThS. Nguyễn Thành Luân - Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

Các tin đã đăng