Chương trình ĐTLT 'DIỄN ĐÀN XU HƯỚNG MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH HIỆN NAY – CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM TRÊN CÁC PHÂN SUẤT TỐNG MÁU KHÁC NHAU' (09/01/2021)

29/12/2020 14:39:00

Những phát kiến từ các nghiên cứu cơ bản nền tảng đến những thử nghiệm lâm sàng quan trọng đã liên tục làm thay đổi diện mạo chuyên ngành tim mạch học. Chân lý hôm nay có thể sẽ trở thành lạc hậu vào ngày mai và những điều trị được xem là chuẩn mực hiện nay có thể sẽ không còn phù hợp trong tương lai nữa. Cập nhật kịp thời lượng kiến thức hiện đại giúp người thầy thuốc lâm sàng tim mạch luôn bắt nhịp được với xu hướng mới của chuyên ngành. Tiếp theo sau những thành công của Hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch hiện nay” (NTCC) và thể theo yêu cầu của nhiều đồng nghiệp, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tiến hành chuỗi Diễn đàn khoa học Xu hướng mới trong tim mạch học (New Trends in Cardiology Forum-NTCF). NTCF là một diễn đàn trao đổi khoa học về tim mạch có cấp CME sẽ bao gồm 12 chương trình phát sóng trong năm 2021. Mở đầu cho chuỗi diễn đàn này là buổi trao đổi về chủ đề "Điều trị suy tim trên các phân suất tống máu khác nhau" với mong muốn cung cấp kiến thức cập nhật và trao đổi kinh nghiệm thực hành nhằm tối ưu hóa điều trị suy tim ở bệnh nhân với các phân suất tống máu khác nhau: phân suất tống máu giảm, phân suất tống máu bảo tồn...

Thông tin chương trình (tải file tại đây)


Các tin đã đăng