Thông báo về việc thực hiện thủ tục khám chữa bệnh BHYT trong giai đoạn đầu năm 2021

31/12/2020 10:18:00Kể từ ngày 01/01/2021, người bệnh khám chữa bệnh BHYT phải có giấy chuyển tuyến BHYT được cấp năm 2021, cụ thể:

1. Người bệnh mắc bệnh mãn tính (theo Phụ lục 1 Thông tư 40/2015/TT-BYT): Giấy chuyển tuyến được cấp từ ngày 16/12/2020 được sử dụng hết năm 2021.
2. Người bệnh mắc bệnh thông thường: Giấy chuyển tuyến được cấp năm 2021.
3. Người bệnh nhập cấp cứu trong năm 2020, hẹn khám lại năm 2021: Giấy chuyển tuyến cấp năm 2021.
4. Hướng dẫn giấy chuyển tuyến:
- Người bệnh có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại TPHCM: Giấy chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến 3 (quận/ huyện) trở lên.

- Người bệnh có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các tỉnh khác: Giấy chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến 2 (tuyến tỉnh/ thành phố) trở lên.
 

Các tin đã đăng