Đoàn JOHNSON & JOHNSON : 10/11/2014

30/12/2014 10:50:00

Đoàn của công ty Johnson & Johnson Việt Nam gồm Tổng Giám đốc công ty và các thành viên quản lý cấp cao đã đến tham quan và tìm hiểu thực tế nhu cầu khám, chữa bệnh của bệnh nhân, xu hướng bệnh tật hiện nay của Việt Nam cũng như những mong muốn hợp tác của bệnh viện với Johnson & Johnson trong thời gian tới. Tham gia tiếp đoàn có PGS TS BS. Trương Quang Bình – PGĐ phụ trách chuyên môn, PGS TS BS Đỗ Đình Công – Trưởng phòng Khoa học đào tạo, ThS BS Nguyễn Minh Mẫn – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, KS. Trần Văn Đức – Trưởng phòng Công nghệ thông tin cùng các thành viên của Tổ Hợp tác quốc tế.
 

Buổi họp diễn ra tốt đẹp, công ty Johnson & Johnson cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho bệnh viện trong các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực khám chữa bệnh của nhân viên…
 

Một số hình trong buổi làm việc:


Các tin đã đăng