Khoa Vi sinh

25/03/2015 10:16:00

1. Giới thiệu chung
Khoa Vi sinh Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có chức năng chính là thực hiện các xét nghiệm vi sinh theo yêu cầu của người bệnh. Khoa hoạt động theo phương châm “An toàn – Chính xác – Hiệu quả” xuyên suốt quá trình, từ tư vấn chỉ định xét nghiệm – tiếp nhận – phân tích bệnh phẩm đến khâu trả kết quả và sử dụng kết quả xét nghiệm.
 


 

2. Chức năng - Nhiệm vụ
- Thực hiện các xét nghiệm vi sinh chẩn đoán sau:

+ Xét nghiệm vi sinh trực tiếp và nuôi cấy, định danh, kháng sinh đồ, MIC các vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí
+ Xét nghiệm vi sinh trực tiếp, nuôi cấy, định danh, kháng sinh đồ
+ Xét nghiệm vi khuẩn kháng thuốc do tiết men β-lactamase, ESBL (Extended Spectrum β-lactamase, β-lactamase AmpC cảm ứng, carbapenemase).
  

- Theo dõi, giám sát đề kháng kháng sinh.
 

- Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật mới, hợp tác quốc tế theo quy định của Bộ Y tế.
 

3. Thế mạnh
- Nhân sự: hoạt động theo mô hình Trường – Viện nên tất cả đội ngũ của Khoa Vi sinh đều có trình độ chuyên môn chuyên ngành, sẵn sàng đáp ứng kịp thời và chính xác mọi nhu cầu xét nghiệm vi sinh của người bệnh.
 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị
Khoa được trang bị đầy đủ các hệ thống trang thiết bị xét nghiệm về vi sinh: vi sinh truyền thống, miễn dịch học và sinh học phân tử.
Toàn bộ quy trình xét nghiệm được thực hiện theo quy trình của các labo tiên tiến và theo quy định của Bộ Y tế, được vi tính hóa: nối mạng toàn bộ từ thu ngân – tiếp nhận – phòng xét nghiệm – phòng khám – lầu trại. Kết quả xét nghiệm được trả cho người bệnh và lưu trữ qua mạng bệnh viện.
 

- Đào tạo và nghiên cứu khoa học

+ Nhân sự của Khoa thường xuyên được cập nhật chuyên môn, đào tạo liên tục theo tiêu chuẩn bệnh viện, chuyên ngành xét nghiệm hoặc của hiệp hội quốc tế
+ Hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn cao học, luận án tiến sĩ của Đại học Y Dược TPHCM và các trường đại học khác.
+ Là cơ sở thực hành cho sinh viên đại học, học viên sau đại học
+ Tổ chức các lớp đào tạo liên tục hàng năm theo định hướng chuyên khoa Vi sinh
+ Nơi hướng dẫn thực hành cho cán bộ xét nghiệm vi sinh từ các cơ sở khác gửi đến.
 

4. Định hướng phát triển
- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Ngày càng nâng cao chất lượng xét nghiệm để phục vụ tốt công tác điều trị, nghiên cứu khoa học, đào tạo…
 

- Triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, cấp bộ và cấp nhà nước.
 

- Tham gia đào tạo và tự đào tạo liên tục, thực hiện tốt mô hình Trường – Viện.
 

- Phấn đấu trở thành một trong những đơn vị xét nghiệm chuẩn của thành phố.

Các tin đã đăng