MÙA XUÂN - TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MÙA XUÂN - TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
Hỡi Em yêu, hãy ngước nhìn bầu trời xanh, xanh thế
Hoa mai vàng rực rỡ cả trời xuân
Hỡi đôi mắt Em, vươn tầm nhìn cao rộng
Bệnh viện Đại học thân yêu dẫn đầu đất nước
Đạt chuẩn quốc tế như tinh túy Mùa Xuân
 
Em hãy lắng nghe, tiếng chim non ríu rít
Như réo rắt lòng ta sứ mệnh thiêng liêng
Giải pháp tối ưu ta chăm lo sức khỏe
Điều trị, nghiên cứu, đào tạo tích hợp nhịp nhàng
 
Em biết chăng, Mùa Xuân sao lung linh thế
Bởi Mùa Xuân là sức sống cuộc đời
Em biết chăng, sao yêu Bệnh viện mình đến thế
Bởi ta mang giá trị cốt lõi muôn đời
Tiên phong, thấu hiểu, chuẩn mực, an toàn
 
Hỡi Em yêu, Anh nắm tay Em chặt nhé
Vững bước ta đi trong Mùa Xuân vĩnh cửu của đất trời

 
SPRING – VISION, MISSION AND CORE VALUES
 
Oh my lovely darling! Let’s look at the bright blue sky
Look yellow apricot, so daring, so charming in the spring sky
Oh lovely eyes! Let’s reach a higher and wider vision
University Medical Center will be the best in Vietnam
Meeting international standards, celebrating the essence of spring and new beginnings
 
Oh my lovely darling! The chirping birds make sound so sweet
Like reminding us of our hallowed mission
Optimal solutions, we foster care and nurture life
Treatment, research, training, integration in harmony
 
Oh my lovely darling! What the sparkling spring!
May the spring of our love, be tender and sweet
Oh my lovely darling! Why we love our hospital so much!
Cause it always brings eternal core values
Pioneer, penetrate, standardize, and safe we save thousands of lives
 
Oh my lovely darling! Let’s hold my hand tight
We keep moving in the eternal spring
 
Nam Phương

Scroll To Top