Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh nhận giải thưởng vệ sinh tay xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương

Giải thưởng “Vệ sinh tay xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương” là giải thưởng nhằm vinh danh những Bệnh viện có thực hiện chương trình Vệ sinh tay theo tiêu chí của Tổ chức Y tế thế giới. Đây là giải thưởng do Đại học Geneva (Thụy sĩ) và Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Châu Á – Thái Bình Dương (APSIC) sáng lập, và có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Ngày 13/02/2017 khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đại diện cho Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh nhận giải thưởng này tại Hội nghị Kiểm soát nhiễm khuẩn Châu Á - Thái Bình dương (APSIC) lần thứ 8 được tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đây là niềm vinh hạnh, là kết quả nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức bệnh viện. Đồng thời cũng mở ra cho bệnh viện những cơ hội hợp tác quốc tế và trong nước về trao đổi, học tập kinh nghiệm các chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn và duy trì cải thiện vệ sinh tay.

Một số hình ảnh:


Hình ảnh Kỷ niệm chương


Giáo sư Diddier Pittet (Giám đốc chương trình KSNK của Tổ chức y tế thế giới) và Dr Ling Moi Lin (Chủ tịch hội KSNK Châu Á Thái Bình Dương) trao giải thưởng cho Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.


Cùng với các Bệnh viện đạt giải trong khu vực


Các đại diện của Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niện cùng Giáo sư Diddier Pittet (Giám đốc chương trình KSNK của Tổ chức y tế thế giới) và Dr Ling Moi Lin (Chủ tịch hội KSNK Châu Á Thái Bình Dương)


Scroll To Top