Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÂM HOÀNG CÁT TIÊN
ThS BS Nữ Viêm gan Chiều thứ ba
BÙI CAO MỸ ÁI
ThS BS Nguyễn Xuân Tuấn Anh khám thay ngày 13.7.2020
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
PHẠM VĂN AN
BS CKI Nam Nam Khoa Sáng thứ bảy
Đặng Khánh An
CN Nam Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
ĐÀO THỊ THANH AN
TS BS Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ hai
PHAN HUỲNH AN
ThS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
LÊ THỤY MINH AN
TS BS Nguyễn Lê Trung Hiếu khám thay ngày 21.5.2020
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ năm
Phụ trách phòng khám
PHẠM LÊ AN
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
PHẠM LÊ AN
ThS BS Phan Thái Sơn khám thay ngày 15.9.2020
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ ba
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Niệu học chức năng Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy