Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÂM HOÀNG CÁT TIÊN
ThS BS Nữ Viêm gan Chiều thứ ba
BÙI CAO MỸ ÁI
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
Đặng Khánh An
CN Nam Tâm Lý Chiều thứ tư
ĐÀO THỊ THANH AN
BSCKI Võ Phan Thảo Trang khám thay ngày 16.12.2019
TS BS Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ hai
PHAN HUỲNH AN
ThS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ sáu
LÊ THỤY MINH AN
TS BS Nguyễn Lê Trung Hiếu khám thay ngày 12.12.2019
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ năm
PHẠM LÊ AN
Khám cách tuần
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Phụ trách phòng khám
PHẠM LÊ AN
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 14.12.2019
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
Nguyễn Văn Ân
ThS BS Phạm Huy Vũ khám thay ngày 26.11.2019
PGS TS BS Nam Niệu học chức năng Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
Nguyễn Văn Ân
BS Lê Mạnh Hùng khám thay ngày 28.11.2019
PGS TS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ năm