Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
CN Hùynh Thị Hoài Như khám thay ngày 18.8.2017
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Hùynh Thị Phương Dung khám thay ngày 22.8.2017
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ tư
Nguyễn Thị Hồng Thắm
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
Bùi Thị Phương Loan
BSCKI. Trần Thị Nhật Vy khám thay ngày 16.9.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
Sáng thứ bảy
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Trần Thị Thúy Tường khám thay ngày 16.8.2017
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư
Nguyễn Trung Hiếu
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 30.8.2017
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Lê Trí Sĩ
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Nguyễn Thị Ánh Hồng
BS Nữ Nội thận Chiều thứ ba
Scroll To Top