Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Nguyễn Thị Hồng Thắm
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ tư
Nguyễn Ngọc Sáng
BS CKI Nam Nhi Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
Phạm Thị Thanh Vân
BS CKI Nữ Nhi Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Bùi Thị Phương Loan
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ bảy
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Trần Thị Thúy Tường khám thay ngày 26.4.2017
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư
Nguyễn Trung Hiếu
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 19.4.2017
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Scroll To Top