Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
Chiều thứ Hai, chiều thứ Sáu khám từ 15h30
ThS Vũ Cẩm Vân khám thay ngày 23.6.2017
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Nguyễn Thị Hồng Thắm
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ tư
Nguyễn Ngọc Sáng
BS CKI Nam Nhi Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
Bùi Thị Phương Loan
BS CKI Nữ Phụ khoa Sáng thứ bảy
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư
Nguyễn Trung Hiếu
ThS BS Nguyễn Ngọc Thôi khám thay ngày 14.6.2017
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 07.6.2017
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Lê Trí Sĩ
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Scroll To Top