Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Nguyễn Thị Ngọc khám thay ngày 15.11.2017
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ tư
Nguyễn Thị Hồng Thắm
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
Nguyễn Ngọc Sáng
BSCKI Võ Phan Thảo Trang khám thay ngày 13.11.2017
BS CKI Nam Nhi Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
Bùi Thị Phương Loan
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ ba
Nguyễn Trung Hiếu
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Lê Trí Sĩ
BSCKI. Tống Mai Trang khám thay ngày 20.11.2017
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Nguyễn Thị Ánh Hồng
BS Nữ Nội thận Chiều thứ ba
Scroll To Top