Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ HOÀNG BẢO
ThS BS Trần Thị Thùy Dung khám thay ngày 18.02.2020
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba