Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Thị Ngọc Anh
ThS BS Võ Kim Tuyến khám thay ngày 19.10.2017
BS CKII Nữ Phổi Chiều thứ năm
Scroll To Top