Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Ngọc Sáng
BSCKI Võ Phan Thảo Trang khám thay ngày 13.11.2017
BS CKI Nam Nhi Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
Scroll To Top