Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Bùi Thị Phương Loan
BSCKI. Trần Thị Nhật Vy khám thay ngày 16.9.2017
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
Sáng thứ bảy
Scroll To Top