Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Bùi Thị Phương Loan
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Sáng thứ bảy
Scroll To Top