Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Trần Thị Thúy Tường khám thay ngày 16.8.2017
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư




Scroll To Top