Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Nguyễn Hồ Lam khám thay ngày 23.01.2019
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư
Scroll To Top