Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Trung Hiếu
ThS BS Nguyễn Ngọc Thôi khám thay ngày 14.6.2017
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Scroll To Top