Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 04.07.2018
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Scroll To Top