Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 07.6.2017
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Scroll To Top