Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Trí Sĩ
BSCKI. Tống Mai Trang khám thay ngày 20.11.2017
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Scroll To Top