Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Trí Sĩ
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Scroll To Top