Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Thị Ánh Hồng
ThS BS Nguyễn Sơn Lâm khám thay ngày 10.07.2018
BS Nữ Nội thận Chiều thứ ba
Scroll To Top