Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Huỳnh Thị Mỹ Trang
ThS BS Nữ Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
Scroll To Top