Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ThS BS Nguyễn Hồ Lam
ThS BS Vũ Trần Thiên Quân khám thay ngày 06.8.2017
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Scroll To Top