Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lại Thị Thanh Thảo
BSCKII. Phạm Hữu Luôn khám thay ngày 20.12.2018
ThS BS Nữ Huyết học Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Scroll To Top