Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lại Thị Thanh Thảo
BSCKII. Phạm Hữu Luôn khám thay ngày 14.3.2019
ThS BS Nữ Huyết học Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Scroll To Top