Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Võ Phan Thảo Trang
BSCKI Nguyễn Ngọc Sáng khám thay ngày 21.01.2019
BS CKI Nữ Nhi Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Võ Phan Thảo Trang
Khám theo hẹn qua điện thoại
BS CKI Nữ Nhi lầu 02 Sáng thứ năm
Scroll To Top