Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Võ Phan Thảo Trang
BS CKI Nữ Nhi Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Võ Phan Thảo Trang
Khám theo hẹn qua điện thoại
BS CKI Nữ Nhi lầu 02 Sáng thứ năm
Scroll To Top