Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM THANH BÌNH
BS Huỳnh Quốc Bảo khám thay ngày 30.8.2019
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ sáu