Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
CHU LAN ANH
PGS TS BS Phạm Ngọc Chất khám thay ngày 6.2.2020
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm