Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM NGỌC CHẤT
ThS BS Chu Lan Anh khám thay ngày 27.9.2019
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu