Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRỊNH THỊ MINH CHÂU
Khám từ 14h30-16h30
BS CKII Nữ Y học hạt nhân