Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÂM THẢO CƯỜNG
ThS BS Văn Minh Trí khám thay ngày 23.10.2019
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư