Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÂM THẢO CƯỜNG
ThS BS Trần Minh Bảo Luân khám thay ngày 22.1.2020
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư