Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN ĐẠI CƯỜNG
ThS BS Trần Công Duy khám thay ngày 14.10.2019
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ hai