Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRƯƠNG QUANG BÌNH
BSCKI Lương Cao Sơn khám thay ngày 18.9.2019
PGS TS BS Nam Tim mạch Sáng thứ tư