Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ĐỖ ĐÌNH CÔNG
ThS BS Trần Đức Huy khám thay ngày 12.10.2019
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy