Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
BSCKI Văn Thị Bích Thủy khám thay ngày 15.8.2019
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
Scroll To Top