Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
DIỆP THỊ THANH BÌNH
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu