Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
DIỆP THỊ THANH BÌNH
BS Trần Văn Lượng khám thay ngày 17.10.2019
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu