Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Thụy Minh An
nghỉ khám từ 01.6.2017 - 01.6.2018
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ sáu
Scroll To Top