Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
Chiều thứ Hai, chiều thứ Sáu khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Scroll To Top