Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Hùynh Thị Phương Dung khám thay ngày 16.8.2017
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ tư
Scroll To Top