Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Vũ Cẩm Vân
khám từ 15h30
ThS Dương Thị Mỹ Hạnh khám thay ngày 13.12.2017
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ tư
Scroll To Top