Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Thị Hồng Thắm
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ tư
Chiều thứ năm
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Khám từ 08h00-12h00; Khám thứ Bảy ngày 13.01.2018 và 21.01.2018
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ ba
Sáng thứ bảy
Scroll To Top