Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Thị Hồng Thắm
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ tư
Scroll To Top