Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Thị Hồng Thắm
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
Scroll To Top