Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM HÒA BÌNH
Khám luân phiên cách tuần.
BSCKI Trịnh Thị Bích Hà khám thay ngày 24.4.2020
ThS BS Nam Lão khoa Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu